Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform innehåll

En kommunikationsplattform är det viktigaste styrdokumentet för att kommunicera ut ert varumärke och för att hålla ihop och styra upp all kommunikation kring vad ert varumärke står för. För att kommunicera genomtänkt, med rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt tid, krävs en genomarbetad och välgrundad plattform att stå på. Den sammantagna bilden vår målgrupp får av oss är avgörande.

Innehåll i en kommunikationsplattform

Kommunikationsstrategin samlas i en kommunikationsplattform. Den kompletterar varumärkeskplattformen och beskriver de konkreta marknads- och säljdrivande aspekterna av kommunikationen.
Vanligt innehåll:
– Kommunikationsmål
– Målgrupper – behov och drivkrafter
– Budskapshierarki
– Kommunikationskoncept
– Kanalval
– Övergripande innehållsstrategi (Ämnen/målgrupp)
– Övergripande kommunikationsplan (Frekvens/kanal)

 

Man kan även välja till att ha med fler tillägg såsom ex.:
– Strategi för Marknads-PR

Hur man tar fram innehåll till kommunikationsplattformen

För att kunna ta fram denna plattform krävs att vi tillsammans med valda representanter hos vår kund ser över alla detaljer kring varumärket/produkten som ska kommuniceras. Detta gör vi lättast genom att ha en workshop tillsammans men även genom att vi gör research och analys.

Sedan bryter vi ner alla kommunikationsaktiviteterna i en detaljerad kommunikationsplan som säger exakt vad vi ska göra, mot vilka målgrupper, i vilka medier och hur ofta. Planen kompletterar er kommunikationsplattform och är konkret och detaljerad. Ibland ligger det i samma dokument.

Vi har processer och arbetssätt som säkerställer att ni får alla de verktyg ni behöver för att bygga en stark kommunikationsplattform.
Hör av er så berättar vi mer!

Några av våra jobb

Här är några kommunikationsplattformar vi gjort, för Uppsala Stadsteater, Bintel och Stiftelsen för Malmö Konstmuseum. Men genom åren har vi jobbat med en lång rad varumärken och vitt skilda branscher.

Tveka inte att höra av dig om du vill se fler exempel på vad vi gjort. Vi har en gedigen portfolio av jobb vi gjort genom åren.

Skillnaden på varumärkesplattform och kommunikationsplattform
Ur Byråteketbloggen:

Skillnaden på varumärkesplattform och kommunikationsplattform

Vad är det för skillnad på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform? Varför är de viktiga att ha på plats, hur använder man dem och vad finns med i de olika plattformarna? Vi hjälper er att reda ut begreppen.

Behöver du hjälp med att ta fram en kommunikationsplattform?

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.