Varumärkesplattform

Vad är en varumärkesplattform?

En varumärkesstrategi sammanställs och ger en gemensam varumärkesplattform att utgå ifrån. Ibland görs det även en förenklad version, en varumärkeshandbok, även kallad brandbook

Varumärkesplattformen behandlar både de synliga och de osynliga delarna av varumärket och hur vi ska hantera dem. Eftersom allt som på något sätt rör varumärket påverkar det så är det viktigt att det finns en tydlig och nertecknad plan för hur allt av vikt förhåller sig i relation till varumärket.

 

Vill du veta mer om hur vi på Byråteket kan hjälpa er med att skapa eller se över er varumärkesplattform så kontakta oss gärna. Vi har dokumenterat många varumärkesprocesser och har stor erfarenhet från denna typ av arbete. Vi har arbetat med både välkända och okända varumärken och har erfarenhet av att arbeta med varumärken som ska kommuniceras till många såväl som varumärken som ska kommuniceras smalt. Hör av dig!

Vanliga delar i en varumärkesplattform:
Affärsidé

Affärsidén beskriver vem vi vänder oss till, vilket behov vi vill hantera, vad vi ska göra, hur vi ska göra det för att lösa vår uppgift. Denna finns i regel nedtecknad i affärsdokumentation och återges i varumärkesplattformen.

Verksamhetsidé

Ordet verksamhetsidé används ofta istället för affärsidé men om man på något sätt ska skilja dem, ser vi det som att ordet verksamhetsidé används när man beskriver en större verksamhets affärsidé, t.ex. koncernens medan ordet affärsidé i de läge de kommuniceras för samma bolag används för t.ex. kan vara dotterbolag, divisioner eller enskilda initiativ. Precis som med affärsidén så finns den oftast formulerad innan vi påbörjar arbetet med varumärkesplattformen.

Vision

Vision är det vi ständigt strävar mot. Det vi vill uppnå i en idealvärld men som vi faktiskt inte räknar med att uppnå. Ett framtida önskat tillstånd. Vi ska sikta men aldrig riktigt kunna nå fram. I en vision måste man inte vara realistisk, tidsbunden eller mätbar på minsta sätt. Men visionen måste däremot vara engagerande, inspirerande och motiverande. Visionen arbetar vi bland annat med som grund när vi exempelvis ska ta fram kärnvärdena, om de inte redan finns.

Mission

Missionen är till skillnad från visionen konkret och i den har man formulerat varför företaget existerar och vad syftet med verksamheten är. Här beskriver vi vad det är vi ska leverera för att kunna nå upp till visionen. Det är inte alltid så att mission finns när vi påbörjar varumärkesplattformsarbetet utan är ett arbete vi ofta gör.

Position

En tydlig positionering innebär att man som företag har tagit en plats hos målgruppen och att man kommunicerar i enlighet med denna för att bibehålla positionen.

Tone of voice

Att definiera vilken tone of voice man ska ha är viktigt då det beskriver hur vi i skrift och tal ska uttrycka oss. Orden vi använder och sättet vi använder dem på är avgörande för hur vi uppfattas av dem vi möter. Och det är därför väldigt viktigt att vi uttrycker oss med eftertanke och i enlighet med det vi i varumärkesplattformen har beskrivit.

Visuell identitet

Vår visuella identitet är den vi ger uttryck för i bilder. Här beskriver vi vilka känslor och signaler bilderna ska ge. En bild säger mycket och med hjälp av rätt bilder och bildspråk kan vi även med dessa förmedla en bild som kraftfullt stärker varumärket.

I Byråteketbloggen

Få reda på skillnaden mellan en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform i vår blogg.

Så här kommer vi igång

Det är viktigt att arbetet med er varumärkesplattform läggs upp på rätt sätt. Vi brukar vi börja med att ses och prata igenom omfattning, mål och tidplan. För att vara effektiva i vår arbetsprocess är det bra om ni inför vårt möte har funderat igenom det här:

N

målsättningar

Vilka är era målsättningar med aktiviteten

N

Målgrupper

Vilka är de primära och sekundära målgrupperna

N

Underlag

Samla ihop lite underlag där vi kan läsa på om uppdraget, trycksaker, grafisk manual, kommunikationsplattform. Det behöver inte vara så sorterat men det ger oss en snabbare start i vårt researcharbete

N

Värde & nytta

Vilket är det främsta värdet och nyttan ni kan erbjuda era målgrupper

N

Synergieffekter

Tänk igenom om aktiviteten ska samverka med några andra kanaler

N

Ladda ner vår briefmall

Vill ni vara riktigt effektiva med tiden kan ni ladda ner vår briefmall här:
Byråteket Briefmall
Här har vi samlat alla frågor vi behöver ha svar på för att sätta igång vårt samarbete.

Byråteketbloggen

Vad är skillnaden på Content marketing och Inbound marketing?

Vad är det för skillnad på content marketing och inbound marketing? Och vad är det för likhet? Ord som används flitigt då det pratas om marknadsföring idag men är det samma sak? Eller finns det något som skiljer dem åt? Vi reder ut begreppen, förenklar och berättar...

läs mer

MBCs nya hemsida är lanserad

    Malmö byggcenter AB (MBC) är ett modernt byggföretag verksamt i Öresundsregionen. Vi på Byråteket fick förtroendet att se över MBCs grafisk profil och som en del i detta arbete skapade vi en ny logotyp, jobbade fram ett nytt bildspråk och som en naturlig följd...

läs mer

Vad är konceptuell marknadsföring?

  Vi som jobbar med kommunikation rör i oss i en värld full av buzzwords. Gamla begrepp byts ut till modernare namn (men innebär ofta exakt samma sak) och helt nya dyker upp. Det kan kännas som den berömda djungeln att hålla koll på vad alla ord betyder. Här i...

läs mer

Behöver du hjälp med en varumärkesplattform?

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.