Varumärkesplattform

Varumärkesplattform innehåll

En varumärkesplattform och dess innehåll beskriver och sammanfattar allt som varumärket står för. Det blir det styrdokument där alla era stora grundläggande regler för varumärket sammanfattas i. Vem ni är, vad ni står för och varför, allt det som tas fram i er varumärkesstrategi. Dess innehåll blir det viktigaste styrdokumentet för ert varumärke som ni alltid kan luta er på och vända er till för att kolla av så ni lever varumärket på det sätt som ni bestämt. Och att ni rör er i den riktning som beskrivs i visionen och positioneringen.

Brandbook

Ibland gör man även en förenklad version av varumärkesplattformen, en varumärkeshandbok, även kallad brandbook Den tas ofta fram för att ge alla medarbetare en komprimerad lathund som en del i er interna implementering av varumärkesplattformen.

 

 

Både synliga och osynliga delar i en varumärkesplattform

En varumärkesplattform och dess innehåll behandlar både de synliga och de osynliga delarna av varumärket och hur vi ska hantera dem. Eftersom allt som på något sätt rör varumärket påverkar det, så är det viktigt att det finns en tydligt nertecknad plan och innehåll för hur allt av vikt förhåller sig i relation till varumärket. En varumärkesplattform och dess innehåll beskriver allt detta, t ex kärnvärden, vision, mission och positionering. De olika delarna i plattformen kan du läsa mer om nedan.

Vi har arbetat fram och dokumenterat många varumärkesprocesser och har stor erfarenhet från denna typ av arbete. Med både välkända och okända varumärken som kommunicerar brett på en internationell marknad till varumärken som kommunicerar smalt. 

Vill du veta mer om hur vi på Byråteket kan hjälpa er med att skapa eller se över er varumärkesplattform och dess innehåll så kontakta oss gärna.

Varumärkesplattform innehåll:

 

Affärsidé
Affärsidén beskriver vem vi vänder oss till, vilket behov vi vill hantera, vad vi ska göra, hur vi ska göra det för att lösa vår uppgift. Denna finns i regel nedtecknad i affärsdokumentation och återges i varumärkesplattformen.
Verksamhetsidé
Ordet verksamhetsidé används ofta istället för affärsidé men om man på något sätt ska skilja dem, ser vi det som att ordet verksamhetsidé används när man beskriver en större verksamhets affärsidé, t.ex. koncernens medan ordet affärsidé i de läge de kommuniceras för samma bolag används för t.ex. kan vara dotterbolag, divisioner eller enskilda initiativ. Precis som med affärsidén så finns den oftast formulerad innan vi påbörjar arbetet med varumärkesplattformen.
Vision
Visionen är ledstjärnan vi ständigt strävar mot. Det vi vill uppnå i en idealvärld men som vi faktiskt inte räknar med att uppnå. Ett framtida önskat tillstånd som skapar riktning mot ett nästan ouppnåeligt mål. I en vision måste man inte vara realistisk, tidsbunden eller mätbar på minsta sätt. Men visionen måste däremot vara engagerande, inspirerande och motiverande. Visionen arbetar vi bland annat med som grund när vi exempelvis ska ta fram kärnvärdena, om de inte redan finns.
Mission
Missionen är till skillnad från visionen konkret och i den har man formulerat varför företaget existerar och vad syftet med verksamheten är. Här beskriver vi vad vi går till jobbet för varje dag och utför för att kunna nå upp till visionen. Den är ofta mer beskrivande och konkret i sina formuleringar.
Position

En tydlig positionering innebär att man som företag har tagit en plats hos målgruppen och att man kommunicerar i enlighet med denna för att bibehålla positionen. Eller så kan man använda positioneringen för att skapa riktning för hur man behöver förändras, för att nå en önskad förflyttning av varumärket.

Kärnvärden

Kärnvärdena, eller värdeorden, är det som varumärket kokas ner till. Den kärna av laddade ord som finns kvar när alla yttre lager skalats bort och som alltid ska utstrålas, uppfattas och kännas i all kommunikation kring varumärket. Läs mer om kärnvärden och hur de används i vårt inlägg Vad är kärnvärden och hur används de.

Varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet beskriver vad varumärket utlovar att målgrupperna kan förvänta sig av varumärket och sammanfattar kort det sanna värdet.  Är löftet kort, en mening max, kan man använda det i sin helhet i anslutning till logon. Annars kokar man ner löftet ännu ett steg och skapar en tag-line/payoff.

Verbala signaler

Varumärkets personlighet: När era målgrupper använder sig av era produkter, tjänster och är i kontakt med er i någon av era kanaler, möter de ert varumärke i likhet med hur man möter en person. Att definiera vilken tone of voice man ska ha är viktigt då det beskriver hur vi i skrift och tal ska uttrycka oss. Orden vi använder och sättet vi använder dem på är avgörande för hur vi uppfattas av dem vi möter. Och det är därför väldigt viktigt att vi uttrycker oss i enlighet med det vi beskrivit i varumärkesplattformen.

Visuella signaler

Varumärkets personlighet: Våra visuella signaler är det vi ger uttryck för i bilder. Här beskriver vi vilka känslor och signaler bilderna ska ge. En bild säger mycket och med hjälp av rätt bildspråk kan vi förmedla en bild som kraftfullt stärker varumärket. Och vilka behov hos våra målgrupper vi möter.

Vi fastnade för Byråtekets guldgruva till hemsida när vi letade varumärkesbyrå. Vi tyckte om tilltalet och att den var så bjussig och precis så upplevde vi också Byråteket – de är öppna, positiva och proffsiga.

De ledde oss igenom processen med att ta fram en varumärkesplattform på ett lugnt, pedagogiskt och tryggt sätt. De lyssnade på oss, såg våra behov och levererade en fin och användbar plattform och de rätta verktygen för att sedan implementera den vidare internt.

Petra Brylander

VD/teaterchef på Uppsala stadsteater

Byråteket tog fram en varumärkesplattform åt oss som fungerar i alla led – en utmaning på en teater som består av vitt skilda yrken, allt från hantverkare, skådespelare och tekniker till kommunikatörer och ekonomer. Den är tydlig, lätt att förstå och ta till sig och mitt i prick Uppsala stadsteater! Det är så skönt att ha den på plats, att samlas kring den och diskutera utifrån. Vi tar avstamp i den, hittar kraft och mod, för att tillsammans beröra Uppsalaborna bortom föreställningen.

 

Sofia Johansson

Kommunikationschef på Uppsala stadsteater

Skillnaden på varumärkesplattform och kommunikationsplattform
Ur Byråteketbloggen:

Skillnaden på varumärkesplattform och kommunikationsplattform

Vad är det för skillnad på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform? Varför är de viktiga att ha på plats, hur använder man dem och vad finns med i de olika plattformarna? Vi hjälper er att reda ut begreppen.

Behöver du hjälp med en varumärkesplattform?

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.