Grafisk profil, innehåll och tips.

En grafisk profil för ett företag är en kombination av varumärkets strategier, ett bra kreativt koncept och hur detta ska tas ut i en stark visuell identitet som fungerar i alla kanaler. Det är denna kombination som gör profilen unik för just er. Vad är då viktigt att tänka på i processen? Vi på Byråteket kan hjälpa er med helheten, men här får ni en översiktlig guide på grafisk profil med innehåll och tips på vägen.

Grafisk profil eller visuell identitet

En grafisk profil är samma sak som en visuell identitet. Alltså det samlade visuella uttrycket för allt som ni kommit fram till i era strategier och som ni vill kommunicera till era målgrupper.

  • Alla de värden ni står för som man ska känna var man än möter er
  • Värdet ni tillför era målgrupper genom ert erbjudande
  • Profilen ska även svara upp mot målgruppernas behov/drivkrafter och passa era affärsmässiga mål

Allt detta som ni ringar in i ett övergripande värdebaserat och kreativt koncept ska ni samla och visualisera i er grafiska profil.

Vad är en grafisk manual och varför är den så viktig?

Det är viktigt att ett varumärke och företag har enande grafiska riktlinjer så att målgrupper snabbt känner igen att det är ni som kommunicerar med dem. Oavsett i vilken kanal de möter er. Det sparar pengar, skapar stringent och tydlig kommunikation och bygger ert varumärke starkt och tydligt.

Den grafiska profilen dokumenterar ni i en grafisk manual. Slutprodukten blir ofta en pdf eller en webbplats som är lätt att dela eller leda användare till. Manualen blir det styrdokument där alla som ska producera någon form av kommunikation kan hitta alla regler hur er grafiska profil ska användas. Grafiska riktlinjer som ska följas och genomsyra all er kommunikation, men som tillåter lite tolkningsutrymme.

Vanligt innehåll i en grafisk profil för företag:

  • Logotyp – i olika färgutföranden och med regler hur ni får använda den.
  • Färger – varumärkets primära och sekundära färger. Detta anger man i CMYK, RGB, PMS och HEX. Ibland även i NCS för målarfärg och RAL för lackering. Färgernas konstrastvärden kan man kontrollera här: webaim.org/resources/contrastchecker/ 
  • Typsnitt – varumärkets olika typsnitt och storleksförhållanden
  • Stationery – brevpapper, kuvert, epost-signatur etc
  • Bildmanér – tonalitet, stil och känsla på foton, illustrationer, ikoner etc
  • Exempel på kommunikationsmaterial – trycksaker, webbplats, sociala medier, film, banners, mässmonter, profilkläder etc

Grafisk profil webb och övrig digital kommunikation

Webben är navet i all kommunikation och behöver en egen justerad variant av den grafiska profilen, om man inte utgått ifrån det digitala från början. Webbens många fler dimensioner har helt andra förutsättningar än en platt grafisk yta och behöver därför andra verktyg i sin grafiska verktygslåda. Läs mer i vår guide om grafisk manual för webb här.

Slutligen, några tips om grafiskt profilarbete

Glöm inte att kort beskriva vad ert varumärke står för och vill uppnå i er grafiska manual. Sammanfatta i punktform de strategier ni kommit fram till i er varumärkes- och kommunikationsplattform så att er kommunikation och era plattformar byggs så att de stöttar era kommunikationsmål. Se även till att er grafiska profil blir korrekt implementerad bland alla användare. Sist men inte minst, den grafiska manualen är ett levande dokument, se över den med 2-3 års mellanrum och uppdatera.

Sammanfattning –  Grafisk profil, innehåll och tips

En grafisk profil är den samlade visuella identiteten för allt som ni kommit fram till i era strategier och som ni vill kommunicera till era målgrupper. Det är viktigt med en grafisk profil för att det sparar pengar, skapar stringent och tydlig kommunikation och bygger ert varumärke starkt och tydligt. Ett minimum-innehåll är regler för hur ni får använda logotypen, typsnitt och färger. Webben har fler dimensioner än en platt grafisk yta och behöver därför innehålla andra element för att designa upplevelsen maximalt. Se till att ni använder er viktiga logotyp korrekt, uppdatera den grafiska manualen med 2-3 års mellanrum och implementera den bland alla användare.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

5 tips på hur man skapar en bra logotyp
Relaterat inlägg:
5 tips på hur man skapar en bra logotyp

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.