Kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man

En kommunikationsstrategi är en medveten plan och strategi för att säkerställa att ni har en genomtänkt enhetlig kommunikation, som är stringent och jobbar i riktning mot de mål ni sätter upp. Den hjälper er att skapa en samlad bild av vad ni vill uppnå med kommunikationen kring ert varumärke. Kommunikationsstrategin tar avstamp i varumärkesstrategin, men fokuserar på hur varumärket och erbjudandet ska kommuniceras. I kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man förklarar vi vikten av att ha en bra genomarbetad kommunikationsstrategi. Det är viktigt, faktiskt helt avgörande för om ni ska nå era affärsmål. Det som är hela syftet med arbetet – att genom olika kommunikationsåtgärder nå ett visst mål. 

Research – för att göra rätt från början

Tydlighet och förväntan är avgörande. Därför tycker vi om att börja ett samarbete med att träffas och få en gemensam bild av vart vi ska nå och vad kommunikationsstrategin ska täcka och uppnå. Först samlar vi på oss så mycket information vi kan för att få en tydlig bild av era förväntningar och mål.

Som i så många andra situationer så gäller det att skaffa rätt, tillräcklig och nödvändig information innan vi tutar igång och kör på för fullt med kommunikationsstrategin. Ett gediget underlagsarbete borgar för ett bra resultat. I denna fas går vi igenom vad som redan finns på plats. Det handlar ofta om övergripande verksamhetsmål som är nedbrutna till tydliga affärsmål. Detta jobbar ni fram på ledningsnivå så ni får med alla de olika verksamhetsmålen som finns inom de olika avdelningarna på ert företag.

Affärsmålen är viktiga för en bra kommunikationsstrategi

Om inte dessa affärsmål är definierade från er sida blir det svårt att ta fram en riktigt vass strategisk kommunikation som arbetar i rätt riktning och som stöttar säljare och annan personal i deras arbete. En kommunikationsstrategi som blir till nytta för er när ni i marknads- och kommunikationsarbetet ska ta beslut om hur vi ska prata med era målgrupper. Men det är också viktigt att kommunikationsbyrån ni väljer att samarbeta med förstår er affär och era mål. Byråns förmåga att tydligt kunna identifiera och definiera era verkliga behov för att sedan lösa och kommunicera dem på ett kreativt sätt.

Vad vill vi att era målgrupper ska

Veta, tycka, känna & göra

Skillnaden mellan varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi

En del av arbetet utgår från varumärkesstrategin/plattformen. Varumärkesstrategin beskriver vad varumärket är, hur det övergripande låter och ser ut, medan kommunikationsstrategin beskriver all kommunikation och besluten kring hur ni kommunicerar varumärket. Både internt och externt. Vi plockar ut de saker ur varumärkesplattformen som direkt påverkar kommunikationen. Det kan exempelvis vara:

  • Kärnvärden
  • Vision, mission och position
  • Varumärkeslöfte
  • Övergripande tone of voice och visuella riktlinjer

Läs gärna mer om Vad som är skillnaden på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform här.

 Segmentera era målgrupper och skapa personas

Vilka vill ni nå? När vi specificerar era aktuella målgrupper är det viktigt att ni inte glömmer några målgrupper, t ex påverkare, leverantörer, kunder, potentiella kunder, era anställda, press och media osv. Här är det bra att vara så specifik som möjligt och i de bästa av världar gör vi en segmentering och skapar personas. Genom att definiera personas blir målgruppernas olika drivkrafter och behov mycket tydligare och kommunikationen kan göras ännu vassare för att träffa rätt. Målgruppsbeskrivningen gör vi tillsammans men finns det behov av en segmentering och personabeskrivning gör vi på Byråteket den och presenterar några förslag för er.

Vad är typiska kommunikationsmål

Typiska kommunikationsmål brukar sammanfatta vad vi vill att våra målgrupper ska veta, tycka, känna och göra. Kommunikationsmålen tar vi fram tillsammans men det mesta kommer utifrån era övergripande affärsmål. Hur många ska vi nå och hur ska de reagera på det vi kommunicerar? Vad vill ni med kommunikationen? Vad ska den leda till för handling? Det viktiga med målen är inte bara att de finns. Framför allt gäller det att de mäts. Först då vet vi om vi gjort rätt för att uppnå målen. (Detta är essensen av strategisk kommunikation; kommunikation framtagen för att nå uppsatta mål.) Byråteket sammanställer det vi kommer fram till och presenterar formuleringar.

Bilden visar Kommunikationsstrategi – varför och vad är det?

 

Omvärldsbeskrivning / position

Vi tar en kik på världen runt er. I alla fall på de saker som påverkar kommunikationen. Var finns konkurrenter och hur kommunicerar de? I vår strategiska kommunikation, finns det något i vår omvärld som vi behöver ta hänsyn till? Behovet av denna omvärldsbeskrivning skiljer beroende på vilken typ av produkt eller vilket budskap vi ska kommunicera.

Budskap och argumentationsanalys

I detta skede beskriver vi våra budskap, vad vi ska säga till vem och hur vi ska säga det. Denna punkt kan ni även behandla mer ingående i säljmaterialarbetet.

Kanalstrategi

Vi beslutar oss för och beskriver vilka kanaler vi ska använda oss av för att på bästa sätt nå önskad målgrupp med kommunikationen. I detta steg är det vanligt att ta hjälp utifrån för att få information om var målgrupperna befinner sig.

Kreativt koncept och story

Fram tills nu har vi beskrivit fakta och ringat in allt i strategin. Nu gäller det att ta fram ett kreativt koncept som kommunicerar det vi vill få fram på ett intressant och smart sätt. Underhållande om det är den approach man valt och en fin balans mellan emotionella och rationella argument. Det gäller att få de valda budskapen att sticka ut på ett positivt sätt och samtidigt landa rätt hos de målgrupper vi valt. Och vara tydligt och helt i linje med de mål vi satt upp. Det är där den kreativa utmaningen ligger.

Skillnaden mellan kommunikationsplattform och kommunikationsplan

Allt arbete vi tagit fram i kommunikationsstrategin sammanställs i en kommunikationsplattform som blir ett tryggt styrdokument att luta sig på inför detaljplanering och produktion av alla enheter. Nästa steg är att ta fram en kommunikationsplan, det är en detaljerad handlingsplan, en lista över taktiska och strategiska aktiviteter och när de ska utföras. Den ska vara väldigt konkret och kortfattad så vem som helst förstår vad som ska göras och när. Sen är det dags att producera allt material och köra igång.

Sammanfattning – Kommunikationsstrategi – Vad är det och hur gör man

Kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man? I kommunikationsstrategin bestämmer vi vad vi vill säga, till vem, var vi ska kommunicera, hur ofta och vad kommunikationen ska leda till. Kommunikationsstrategin säkerställer att det blir en genomtänkt enhetlig kommunikation och fokuserar på hur varumärket och erbjudandet ska kommuniceras. Ur varumärkesplattformen och andra strategiska dokument tar vi fram bakgrundsinformation. Vi beskriver målgrupperna vi ska kommunicera med samt kommunikationsmålen. Vi funderar kring omvärldens påverkan på den strategiska kommunikationen och på hur vi argumenterar i vår kommunikation och vi gör en beskrivning av de kanaler vi väljer att kommunicera i. Sen samlar vi kommunikationsstrategin i en kommunikationsplattform. Arbetet med det kreativa konceptet är avgörande för hur lyckosam vår strategi blir. Vi ska synas i bruset, för dem vi vill nå, med rätt budskap och känsla. Efter detta görs en detaljerad handlingsplan för alla aktiviteter. Att ha en bra kommunikationsstrategi är avgörande för om ni ska få ut vad ni vill av era insatser och er marknadsföring.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi är en fullservicebyrå som jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring i alla kanaler. Från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Vi jobbar med såväl kommunikationsstrategier som produktion av kommunikationsplattformar tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

 

Starka varumärken säljer mer lönsamt
Relaterat inlägg:
Starka varumärken säljer mer lönsamt

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.