Att lyckas med rebranding, en omprofilering av varumärket

Rebranding innebär att man tar ett nytag och gör en omprofilering ett varumärke för att ladda det med nya eller förändrade värden. Det innebär oftast att man skaffar en ny kostym i form av logotypförändring och ny grafisk profil men ibland ser man även över målgrupper och vem man erbjuder sitt varumärke till. Detta ger ett stärkt och uppdaterat varumärke.

Omprofilering och rebranding – när gör man det?

Genom en rebranding ger ni varumärket möjlighet att förändras, förnyas och förbättras. Detta strategiomtag gör ni som företag när ni vill nå nya målgrupper, ta ny mark och stärka er position på marknaden. Detta beror på att varumärket behöver anpassas efter tiden eller kanske på svikande försäljning och lönsamhet. Världen runt om oss är i ständig utveckling och behov och drivkrafter förändras hos era målgrupper och inom ert företag. Och ibland tillkommer helt nya målgrupper. Utveckling som gör att ni behöver förändra och omprofilera varumärket, för att inte tappa marknadsandelar.

10 steg för framgångsrik omprofilering av varumärket

Stegen i processen för att omprofilera ett varumärke är olika stora och tunga beroende på vad och hur mycket ni ska förändra.  När vi arbetar med rebranding till våra kunder jobbar vi efter en process i 10 steg men i olika omfattning och djup. Vi rekommenderar att ni följer detta upplägg för en lyckad rebranding.

1. Varumärkesanalys och omvärldsanalys

Inledningsvis ska ni göra en analys av varumärkets nuläge och ta reda på varumärkets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en SWOT-analys. Läs mer om SWOT-analyser här. Gör även en omvärldsanalys och en GAP-analys. Läs om GAPanalys här. Och utifrån dessa analyser vet ni vad ni bör förändra och vad ni ska fortsätta ladda varumärket med.

2. Mål och Vision

Efter det sätter ni upp tydliga mål för varumärket.  Definiera vad ni vill uppnå genom rebrandingen. Vad står det i er vision? En tydlig målbild ger er ledtrådar till vad ni ska göra för att komma vidare.

3. Målgruppsanalys

Därefter identifierar, formulerar och analyserar ni era målgrupper. Det är viktigt att ni förstår de utvalda målgrupperna och deras behov, drivkrafter och beteenden. Om ni inte vet vad de vill ha och varför vet ni inte hur ert varumärke ska kunna svara upp till det. Och inte heller om det är rätt målgrupper ni vänder er till med erbjudandet. Kanske ska ni utöka målgrupperna? Eller välja bort någon?

4. Varumärkesplattformen

Lika viktigt är att ni går igenom alla delar i varumärkesplattformen och tar ställning till vad ni ska förändra för att hamna rätt i varumärkets identitet. Det är viktigt att inte bara förändra hur varumärket ser ut i färg och form utan att ni även tar ställning till ton i texter och känsla i bilder.  Läs vad som ingår i en varumärkesplattform.

5. Grafisk profil

Likväl som att ni ser över varumärkets identitet ska ni anpassa varumärkets ”kropp” efter de nya villkoren. Med andra ord, logotyp, färger och grafisk profil måste gå hand i hand med varumärkets nya själ och gå i samma riktning som ni bestämt genom att attrahera de målgrupper ni valt. Var noga med att få med alla de positiva värden som redan finns upparbetade i varumärket så ni inte gör kunderna förvirrade. Denna typ av förändring är känslig och ska vara noga genomarbetad. 

6. Implementering internt

Avgörande för framgången är att alla på företaget förstår varför ni gör förändringen och vilken förändringen är. Vi rekommenderar att ni löpande i processen gör nedslag i ert implementeringsarbete. Personalen är en av de viktigaste varumärkesbärarna ni har vilket innebär att de är helt avgörande för att ni ska kunna förändra varumärket på djupet.

7. Kommunikationsplattform

Jobba igenom kommunikationsplattformen och bestäm vad ni behöver ändra och uppdatera i den. Ska ni prata med nya målgrupper behöver ni anpassa er efter de kanaler dessa målgrupper finns i och likaså hur ni ska se ut där. Ett nytt kommunikationskoncept som matchar målgruppernas behov och drivkrafter kan ni behöva ta fram. Vad som bör vara med i en kommunikationsplattform kan ni läsa mer om här.

8. Marknadsmaterial

Därefter justerar ni ert marknadsmaterial enligt omprofileringen.  Förpackningar, hemsida och andra kanaler måste ändras parallellt. Hur mycket som behöver förändras beror på hur stora förändringar i varumärket ni gör.

9. Kommunikation

Nu är det äntligen dags att gå ut och berätta externt. Ni ska berätta berättelsen om ert varumärke och förändringen för omvärlden. Det är viktigt att ni på ett engagerande och positivt sätt berätta vad som är nytt och varför ni gjort förändringarna. Det visar målgrupperna att ni lyssnar på dem och anpassar det vi levererar efter omvärlden och det som målgrupperna behöver. Här kan en kampanj vara bra att gå ut med, men det finns tillfällen då företag väljer att ”smyga ut” förändringen istället. Det kan bland annat vara av praktiska eller ekonomiska anledningar. Tänk på att ni inte signalerar osäkerhet kring förändringen utan stolt och tydligt berättar vad ni ändrat och varför.

10. Följ upp, mät och anpassa

Slutligen är det viktigt att ni mäter hur det går och följer upp så ni når de mål ni satt upp för omprofileringen. Tänk på att det tar tid att ladda ett varumärke med nya värden så tålamod och konsekvent kommunikation är avgörande för framgångsrik rebranding och omprofilering.

Sammanfattning av Att lyckas med rebranding, en omprofilering av varumärket

Grunden för att lyckas med rebranding bottnar i att sätta en strategi och sedan följa den. Planera och analysera varumärket, omvärlden och era målgrupper. Anpassa sedan varumärkets innebörd, värde och fysiska kropp. För att sedan implementera omprofileringen. Internt och externt. Genom att följa de 10 steg vi satt upp ovan har ni bra förutsättningar att lyckas med en framgångsrik rebranding och omprofilering. Var noga med att få med alla de positiva värden ni vill ha kvar i ert varumärkes laddning.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Marknadsaktiviteter i lågkonjunktur
Relaterat inlägg:
Marknadsaktiviteter i lågkonjunktur

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.