Vad är kärnvärden eller värdeord och hur används de

Att jobba fram genomarbetade och förankrade kärnvärden eller värdeord som tydligt sammanfattar varumärkets innersta väsen och som medarbetarna till fullo förstår och jobbar efter –  är viktigt för att bygga ett starkt varumärke. Men vad är kärnvärden eller värdeord? Och hur använder vi dem?

Hur man bygger ett varumärke

När ni bygger ett starkt varumärke ska ni se till att all kommunikation kring varumärket är genomtänkt och konsekvent. Dessutom ska ni kommunicera hållbart över tid. För att göra det ska ni bygga en gemensam stabil värdegrund att stå på i företaget. Det är då viktigt att ni utgår från varumärkets och företagets allra innersta väsen och de verkliga värdena. Läs gärna mer om hur ni med hjälp av en varumärkesstrategi bygger starka varumärken här i vårt inlägg: Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke.

Vad är kärnvärden eller värdeord

Så vad är kärnvärden eller värdeord? På engelska – core values. Det är olika ord för samma sak. Kärnvärdena är en sammanfattning av er värdegrund i tre-fem ord. De beskriver det ni står för, det vill säga era viktigaste tidlösa värderingar. Era kärnvärden ska vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Dessutom ska de sammanfatta det era målgrupper ska känna när de möter er.  Det innebär allt från känslorna som varumärket väcker, de värden som mottagaren uppfattar och de bestående intryck som varumärket ger. Värdeorden är kärnan i varumärket. Kärnvärdena kommunicerar alltså värdegrunden koncentrerad i ett par väl valda ord.

Hur använder vi kärnvärden

Det är ovanligt att man använder orden i sin rena form i marknadsföring till sina målgrupper. Däremot ska ni se till att målgrupperna upplever innebörden i all er kommunikation. Värdeorden genomsyrar er kommunikation av varumärket. Ni använder dem som grund när ni kommunicerar för att försäkra er om att varumärkes sanna värden blir signalerade. Oavsett om man möter er i någon av era marknadskanaler eller i ett fysiskt möte. Ni dokumenterar kärnvärdena eller värdeorden i er varumärkesplattform. Där är det viktigt att man beskriver kärnvärdets betydelse för just er. Läs mer om varumärkesplattformens innehåll här

Implementera kärnvärden

Kärnvärdena är viktiga bärare av den interna kulturen och ni måste se till att de är djupt rotade och att ni implementerar dem väl i organisationen. De ska vägleda det dagliga arbetet genom att finnas i bakgrunden att luta sig mot. För att säkerställa att ni lever och andas varumärket på rätt sätt. Därför genomför vi ofta workshops för att alla medarbetare ska vet exakt vilka värdeorden är. Och lika viktigt, de ska förstå vad orden innebär för var och en.

På dessa workshops jobbar vi med kärnvärdena för att man som anställd ska ha dem med sig i sitt arbete och likaså kunna göra dem till sina egna. Resultatet blir att medarbetare kan reflektera kring och svara på frågan ”Vad innebär orden konkret för mig i mitt dagliga jobb”. Ibland kompletterar man kärnvärdena med en uppförandekod som vägleder hur man beter sig och agerar i olika situationer.

Sammanfattning – Vad är kärnvärden eller värdeord och hur används de

Svaret på frågan ”vad är kärnvärde eller värdeord” är alltså, de är en sammanfattning av er värdegrund. Tre till fem ord (helst bara tre) som beskriver det ni står för, alltså era viktigaste tidlösa värderingar. Kärnvärdena ska vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Och sammanfatta det era målgrupper ska känna när de möter er. Kärnvärdena eller värdeorden är bestående över tid och genomsyrar allt i er verksamhet. Därför är en bra implementering av kärnvärdena internt viktigt. Kärnvärdena eller värdeorden hittar ni i er varumärkesplattform. Ni använder dem att luta er mot för att försäkra er om att ni kommunicerar varumärket rätt. Det gäller oavsett om det är verbal eller visuell kommunikation.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Varumärkesstrategi Guide för att bygga starkt varumärke
Relaterat inlägg:

Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.