Vad är positionering?

Positionering inom varumärkesstrategi är den plats ert varumärke har i era kunders medvetande i jämförelse med era konkurrenter. Positioneringen utgår från ett kundperspektiv och utgörs av varumärkets prestationer, hur det marknadsförts och personalens bemötande. Men låt oss gräva lite djupare för att få grepp om vad positionering är och hur det kan användas för att skapa lojala kunder.

Varför är en positioneringsstrategi viktig?

Ett positioneringsarbete är en viktig del av en varumärkesstrategi och ska gå i linje med andra strategiska mål som t ex säljmål. Målet är att hitta och ta en ledig plats i era målgruppers medvetande för att bli valda som den föredragna partnern, tjänsten eller produkten. Efterhand som antalet kanaler och utbudet av produkter ökar och ger konsumenterna större valmöjligheter, blir positioneringen viktigare och viktigare för att sticka ut och bli vald. För att lyckas med detta behöver ni ha koll på era målgruppers behov och drivkrafter kopplade till ert erbjudande. Och att tydligt berätta i er marknadskommunikation vilket värde ni tillför dem.

Man kan också använda positionering som ett av verktygen för att skapa riktning internt och  tydligt visa vilken förflyttning ni vill att varumärket ska göra.

Vad är en positioneringskarta?

En positioneringskarta är ett verktyg för att tydligt visualisera var ni befinner er i förhållande till era konkurrenter på marknaden. Syftet är att hitta luckor där era konkurrensfördelar skapar en unik, tillgänglig plats för er att ta.

Hur gör man ett positioneringsdiagram?

Ett positioneringsdiagram ska jämföra er med era konkurrenter utifrån ett par givna nyckelvariabler. Man gör ofta flera diagram för att testa olika attribut för att hitta sin unika plats i gapet på marknaden.Vi basera attributen på de nyckelvariabler som vi identifierat som unika i just ert erbjudande, och det som är viktigt för era kunder, både rationella och emotionella attribut. T ex attribut som innovativa/traditionella ihop med mjukare värden som varma/kalla som tillsammans differentierar er från era konkurrenter.

Formulera ett positionerings-statement

Under ert positioneringsarbete är det bra att också formulera i en kort mening vad det är som gör er unika jämfört med era konkurrenter. Denna formulering ska inte förväxlas med er tagline. En positionering formulerar vad ni är och gör som är unikt, i jämförelse med era konkurrenter. En tagline tar avstamp i positionen men beskriver vad era målgrupper får när de interagerar med er. Dvs värdet ni tillför dem genom ert erbjudande. Vad som karaktäriserar en tagline kan ni läsa mer om här.

Ert positionerings-statement används sedan som en av de viktiga byggstenarna när er marknadsföring ska arbetas fram så man behåller fokus på den position man vill ta eller bevara.

Sammanfattning  – Vad är positionering?

Ett positioneringsarbete går ut gå att hitta er unika plats på marknaden i jämförelse med era konkurrenter. Positionen beskriver den plats ni har eller vill uppnå i era målgruppers medvetande så att ni blir valda som den föredragna partnern. Man använder positioneringskartor där man utifrån nyckelvariabler visualiserar platsen ni vill ta. Detta är också ett bra verktyg för att internt visa vilken förflyttning ni vill att varumärket ska göra. Ett positionerings-statement sammanfattar och beskriver kort och tydligt vad ni är och gör som är unikt jämfört med era konkurrenter.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Starka varumärken säljer mer lönsamt
Relaterat inlägg:
Starka varumärken säljer mer lönsamt

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.