Vad är skillnaden på Content marketing och Inbound marketing?

av | apr 29, 2020 | Content marketing, Inbound marketing

Vad är det för skillnad på content marketing och inbound marketing? Och vad är det för likhet? Ord som används flitigt då det pratas om marknadsföring idag men är det samma sak? Eller finns det något som skiljer dem åt? Vi reder ut begreppenförenklar och berättar hur vi ser på saken.

VAD ÄR CONTENT MARKETING?
content marketing bygger man varumärke och förtroende på egna plattformar och fokus är på besökaren och djupet i innehållet. Det finns så många definitioner av content marketing att det är svårt att bringa reda i vad som egentligen är gällandeUrsprungligen myntat av Joe Pulizzidriver senare CMI, de förklarar det såhär: 

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.

Många tolkar och har skapat sin egen definition. En beskrivning som vi tycker känns bra och stämmer överens med vår uppfattning kommer från boken Content marketing för alla” av Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup. De skriver såhär: 

Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan även marknadsföras via köpta och förtjänade medier. Innehållet ska vara relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv, och inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content marketing ska pågå kontinuerligt under en längre tid, utgå ifrån förutbestämda mål och följas upp regelbundet.”

VAD ÄR INBOUND MARKETING?
Inbound marketing innebär i sin grund att man attraherar och driver besökaren till sin hemsida där besökaren konverteras till ett lead genom att t ex lämna sin mailadress. Det ställs i motsats till outbound marketingsom ses som ”traditionell” marknadsföring och som riktar sig till stora målgrupper och går brett. Inbound marketing fokuserade ursprungligen bara på att generera leadssom leder till affärer men fler och fler anser inte det räcker, utan menar att innehållet också behöver uppfattas som värdefullt. Detta är därför idag ofta en form av content marketing och innehåll publiceras på en webbplats för att attrahera besökare och konvertera dem till kontakter. Ovanpå detta används marketing automation för att med personaliserat innehåll tillfredsställa kontakter och driva dem till att bli kunder. Sen vårdas kunden så den förblir nöjd och lojal och helst av allt blir ambassadör för varumärket.

Med inbound marketing ser man till att:
1) Attrahera valda målgrupper till sin hemsida
2) Konvertera dem till leads
3) Omvandla leads till kunder
4) Se till att de blir nöjda och lojala kunder/ambassadörer

INBOUND MARKETING ÄR CONTENT MARKETING, MEN GÄLLER OMVÄNT?
Alltså skulle man ju kunna säga att inbound marketing ofta är content marketing. Men är det samma sak om man vänder på det? Kan man säga att content marketing uppfyller det som det ska för att kallas inbound marketing? Nej, faktiskt inte. Kundtidningar är exempel på content marketing men kan inte räknas som inbound marketing. Det är inte en webbplats och det syftar inte till att generera leads.

SAMMANFATTNING
Kortfattat och mycket förenklat är skillnaden mellan content marketing och inbound marketing denna: Content marketing innebär marknadsföring som inte främst syftar till omedelbart sälj utan förändrar beteende och bygger förtroende och varumärke genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Såväl digitala som analoga.

Inbound marketing är (oftast) en sorts content marketing och innebär då att relevant och värdeskapande innehåll publiceras på egen webbplats som sen besöks av målgruppen, som omvandlas till kontakter, bearbetas, skapar leads och förhoppningsvis leder till affär. Inboundmarketing är oftast content marketing men contentmarketing är inte alltid inbound marketing. Helt enkelt.

Boken Content marketing för alla” finns att köpa t ex här: https://www.bokus.com/bok/9789187431005/content-marketing-for-alla/ 

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi är en fullservicebyrå som jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring i alla kanaler. Från strategi till taktik och produktion av material för såväl tryck som film, webb och andra digitala kanaler. Vi kan hjälpa er med, bland mycket annat, content marketing och inbound marketing, både strategi och innehåll. Kontakta oss gärna.

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.