Målgruppsanalys

Varför är det så viktigt att göra målgruppsanalys? frågar sig en del. Vi har ju en produkt, den ska säljas, är det då så viktigt vem som köper den? Ja, svarar vi helt enkelt på det!

Målgruppsanalysens roll i en kommunikationsplattform

När vi tar fram en kommunikationsplattform ingår det alltid en målgruppsanalys. Vad som mer ingår i en kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform kan ni läsa om här.
Kunder köper produkter och tjänster av olika anledningar och med olika krav och förväntningar och för att göra en plan för kommunikationen och marknadsföringen måste vi veta vad vi ska kommunicera, till vem och var vi kan nå dem.

Hur gör vi en målgruppsanalys

I målgruppsanalysen definierar vi våra uppdragsgivares primära och sekundära målgrupper. Analysen genomför vi olika beroende på komplexiteten hos målgruppen och det våra uppdragsgivare marknadsför och säljer. Ibland gör vi djupgående undersökningar av olika slag och ibland räcker det med en något enklare research.

Målgruppernas behov och drivkrafter

Sen beskriver vi de olika målgrupperna utifrån deras olika behov och drivkrafter. Detta ger oss svar på vad som är viktigt för målgruppen. Varför just dessa kunder köper er produkt. Och varför de köper den från er. Eller i värsta fall, varför de INTE köper den från er.

En bra målgruppsanalys hjälper er att lära känna era kunder

När vi marknadsför era varor eller tjänster till olika kunder är det viktigt att ni vet vad målgrupperna söker och vad de värderar. Vi måste veta vad de vill ha och vad ni måste leverera för att svara upp till deras förväntningar. Först då kan ni bli en riktigt bra leverantör eller samarbetspartner.

Försäljning är hela värdet och upplevelsen – inte bara produkten

När ni vet vad era kunder vill ha kan ni också bestämma om det är något ni kan svara upp till. Om detta är en målgrupp ni ska vända er marknadsföring till. KAN ni leverera det era kunder förväntar sig? Idag handlar försäljning om så mycket mer än bara att leverera en produkt. Det handlar om hela upplevelsen kring köpet. Från det att kunderna börjar leta efter en produkt, hela vägen fram till efter leveransen. Och i många fall även service och uppföljning efteråt.
Hela köpresan och upplevelsen är viktig och det handlar om att leverera och hålla det ni lovar.

En bra målgruppsanalys hjälper oss att forma rätt budskap

Det säger sig själv. Vet vi inte vad målgrupperna värderar, hur ska vi då kunna göra marknadsföring och kommunikation på rätt sätt mot rätt grupper? Mot just de grupper som vill ha det ni som företag erbjuder och är bra på?
För som sagt, det handlar om så mycket mer än att leverera en produkt. Det handlar om att leverera det ni är bra på, till de grupper som är ute efter precis det som ni står för och levererar.
Och det är just det vi ska få ut genom marknadsföringen och kommunikationen mot era kunder. Vi ska inte sälja allt till alla. Vi ska hitta de kunder som kommer att bli nöjda med och har behov av precis det ni levererar.

Kreativa kampanjer och kommunikation som attraherar rätt målgrupper

När vi vet vad vi ska säga, till vilka grupper och på vilket sätt, sätter vi kronan på verket genom att skapa kreativa kampanjer och kommunikation som de prioriterade målgrupperna attraheras av. Som får uppmärksamhet från just de grupper ni vill beröra eller upptäckas av. Och som leder till försäljning.Kanalanpassade budskap

Kanalanpassade budskap

Sedan anpassar vi kampanjerna och kommunikationen efter de kanaler era målgrupper finns i, on- och offline. Webbplatsen är alltid central och erbjuder flera möjligheter att levandegöra era budskap genom text, bild, film och ljud. Detta ska man ta vara på för att ge målgrupperna rätt upplevelse av ert erbjudande på en plats där ni själva inte är närvarande just då för att sälja. Och målgrupperna finns alltid i mer än en kanal, på webben, i sociala medier och tryckt media och då är det där ni också ska synas. Er kommunikation anpassar vi så att den fungerar optimalt i de olika kanalerna.

Sammanfattning Varför är det så viktigt med målgruppsanalys

Vi har en produkt, den ska säljas, är det då så viktigt vem som köper den?
Ja, är det enkla svaret. För marknadsföringens och optimal försäljnings skull. När ni säljer till de målgrupper som uppskattar det ni levererar och står för, ger det er kunder som är nöjda. Kunder som fått sina förväntningar uppfyllda. Och nöjda kunder blir ambassadörer och lojala kunder som rekommenderar er och era produkter och är återkommande köpare. Och för att kommunicera rätt mot just de målgrupperna behöver ni en plan för det. En kommunikationsplattform där ni beskriver vilka ni ska kommunicera med och sälja till, hur ni ska nå ut till dem och med vilka budskap och i vilka kanaler. Då finns alla möjligheter att göra smart kreativ kommunikation och marknadsföring som leder till försäljning och nöjda kunder.

 

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Skillnaden på varumärkesplattform och kommunikationsplattform

Vad är det för skillnad på varumärkesplattform och kommunikationsplattform?

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.