Marknadsföringsbegrepp

Det finns otroligt många reklamord och marknadsföringsbegrepp som för oss som jobbar med detta dagligen kanske är självklara. Men för andra är rena grekiskan. Vi har gett oss på att mycket enkelt förklara några av alla de marknadsföringsbegrepp ni kan råka på. Vi hävdar inte på något sätt att allt finns med. Långt ifrån. Och inte heller att det är den exakta ordalydelsen i hur det beskrivs i andra ordlistor. De ord och uttryck vi jobbar mest med finns med på vår sida på ett eller annat sätt och det finns mer beskrivet där. Detta är en lista på hur vi använder några marknadsföringsbegrepp. Hoppas det kan förtydliga något.

A

Above the line


Ett begrepp för klassisk och traditionell reklam i tidningar, radio, tv, stortavlor och bio som är direkt synlig för alla i allmänheten. Jämför med motsatsen below the line vars syfte är att nå mer specifika målgrupper.

Abribus
Ett format för utomhusannonser. Annonstavlorna är innerbelysta för bästa möjliga synbarhet och man ser dem t.ex. som fristående tavlor på gågator, i väderskydden vid busshållplatser, i köpcentra och utanför dagligvarubutiker. Är i praktiken detsamma som eurosize.

Adobe Creative Suite
Programvaror för grafisk design från programvaruföretaget Adobe Systems. De används av kreatörer inom reklam, webb och media och den första versionen lanserades 2003. I paketet ingår bl.a. Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge och Dreamweaver.

Adstock
Ett begrepp som beskriver den effekt reklamen har på varumärkeskännedom eller människors beteende över tid. Adstock innebär att en enskild reklamexponering inte är ensam om att öka varumärkeskännedomen till en viss nivå hos en konsument. All reklam för varumärket i fråga som har föregått just den exponeringen bidrar till den nivå av kännedom som gäller för varumärket efter den senaste exponeringen. Hade det inte förhållt sig på detta sätt skulle det innebära att ett varumärke startade från noll vid varje ny reklamkampanj.

Action-device
De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action marketing
Den typ av reklam som kunden exponeras för i anslutning till försäljningsstället. Exempel är butiksreklam och eventreklam.

Adaption
Innebär att anpassa ett reklamkoncept till ett annat annonsmedium. Ett exempel är när man går från en annons i dagspress till radioreklam.

Add-ons
Allt som ett företag ger sina kunder gratis för att de är kunder hos dem.

ADR
Betyder adresserad direktreklam, dvs reklam som skickas direkt till mottagaren där sändaren vill ha någon form av respons. Meddelandet kommer antingen fysiskt i mottagarens brevlåda, med e-post, sms eller mms. Adresserna till mottagarna väljs ut genom körningar i databaser.

Adresslista
När ett företag gör ett reklamutskick är det viktigt att det vänder sig till rätt personer. Att rätt personer finns på företagets adresslista kommer avgöra om de når fram.

Ad vertere
Latin för att vända sig till och ursprunget till engelskans advertising.

Adwords
Googles program för pay per click-annonsering.

Affisch
Ett reklam- eller informationsanslag som ofta har en visuellt genomarbetad design. Avsedd att sättas upp på väl synlig plats.

Affiliatemarknadsföring
Innebär marknadsföring med hjälp av samarbetspartners i ett nätverk.

Affiliatenätverk
Annonsörer och återförsäljare som knutits samman bildar ett affiliatenätverk.

AIDA
En formel som används när man gör reklam. Bokstäverna står för Attention (väcka uppmärksamhet), Interest (skapa ett intresse för företaget och produkten eller tjänsten), Desire (skapa ett begär efter den lösning som annonsören erbjuder och skapa övertygelse och Action (leda kunden till önskad handling). Ibland anges formeln även med ett S på slutet, AIDAS, och S står då för Satisfaction (en förvissning om att kunden är tillfredsställd med varan eller tjänsten).

Algoritm
En instruktion för hur att utföra en uppgift och behandla information. Vi möta av termen i digitala medier när vi försöker lista ut hur de digitala / sociala medierna reglerar vad som är mest relevant och ska visas för olika användare.

Anfang
En inledande bokstav i ett stycke som görs större än den övriga texten och ofta även görs särskilt utsmyckad.

Annons
Ett erbjudande eller meddelande om något som införs på betald plats i t.ex. en tidning. Kommer från franskans annoncer som betyder tillkännage.

Art buyer
Den person på reklambyrån som är ansvarig för att köpa in fotograf- och illustratörstjänster.

Art director
Yrkestiteln kallas även AD. Art Directorn är delakig i det kreativa idéarbetet när ett reklambudskap ska skapas och är speciellt ansvarig för de visuella delarna, dvs bilder och formgivning, i kommunikationen. Kan ha hjälp av underställda AD-assistenter och layoutare.

Ateljé
Kreatörerna på en reklambyrå, t.ex. copywriter och art director, sitter ofta åtskilda från projektledare och byråledningen. Det är i ateljén som produktionen av reklamen sker.

B

Backlink
Ingående länkar till en sajt.

Bambuser
En gratistjänst som låter vem som helst direktsända strömmande video från sin mobiltelefon till webben.

Banner
En reklamannons som visas på webbsidor. Kallas också webbannons och annonsruta. Undersökningar har visat chansen att användaren lägger märke till bannern är störst om den är placerad i rätt kontext högst upp i webbsidans huvudspalt.

Bannerbyte
Ett sätt att annonsera gratis som innebär att man annonserar på någon annans sajt i utbyte mot att den får annonsera på din sajt.

Beställare
Det företag för vilket reklamen görs.

Blogg
En förkortning av webblogg. Bloggar är webbplatser där innehållet är periodiskt publicerade inlägg. Oftast är inläggen ordnade så det nyaste kommer högst upp. Varje inlägg har en datumangivelse och bloggens besökare kan vanligtvis lämna kommentarer för att på så sätt uppnå en nätverkseffekt. Att använda en blogg som en dagbok är mycket vanligt. Andra former är politiska bloggar, företagsbloggar, marknadsföringsbloggar och affärsbloggar. Förutom de textbaserade bloggarna finns även t.ex. fotobloggar och videobloggar.

Bloggmarknadsföring
Innebär antingen att man marknadsför sitt företag via en egen blogg eller att man försöker få andra bloggar att skriva om ens företag, produkter och tjänster.

Bloggosfären
Ett virtuellt samhälle av bloggar. Med tanke på hur många bloggar det finns kan bloggosfären delas in i flera fristående bloggosfärer då de inriktar sig på olika målgrupper och behandlar olika ämnen.

Bounce-back
Ett erbjudande som man skickar med en beställd vara med målet att kunden även ska nappa på detta nya erbjudande.

Branding
Processen för att bygga och stärka ett varumärke.

Brief
Ordet betyder ”kortfattad” och är ett dokument som talar om vad beställaren vill åstadkomma tillsammans reklambyrån när det gäller kommunikationen.

Broadsheet
Den klassiska storleken på dagstidningar (även kallat helformat). Numera är formatet tabloid vanligare, vilket utgör halva broadsheet-formates yta.

Broschyr
En trycksak i form av ett häfte. Flera ark som är vikta och häftade i ryggen samt beskurna till önskat format

Bruttoinvesteringar
Inköp av medieutrymme till listpris utan hänsyn till rabatter.

Bruttolista
En lista med ett större antal byråer som annonsören granskar ytligt inför byråvalsprocessen (jämför med nettolista).

Bruttoräckvidd
Det totala antal kontakter en kampanj eller en grupp av medier ger. Det innebär att en person kan räknas flera gånger beroende på hur medierna dubbeltäcker och det antal införanden kampanjen har.

Brödtext
Den löpande texten i t.ex. en trycksak eller på en webbsida, skiljs från exempelvis rubriker och bildtexter. Det är viktigt att teckensnittet i brödtexten väljs med omsorg – det ska vara lättläst och anpassat till textens målgrupp. Ordet brödtext kommer det tyska ordet Brotschrift och syftar på den tryckstil som boktryckaren tjänade sitt levebröd på. Brödtext är även ett uttryck från den tid då en journalist fick lön per tryck rad. Desto fler rader, desto mer pengar (”bröd”).

Budskap
Det som kommuniceras till målgruppen i reklamen. Budskapet ska vara målgruppsanpassat för att avsändaren ska få ut mesta möjliga effekt av reklamen. Avsändaren måste först och främst veta vem man vänder sig till. Annars är det svårt att veta vad man ska säga och hur man ska säga det. Ta reda på vad som är av värde för kunderna, vad de kräver och önskar, vad man har gemensamt med dem och vad som kan skapa en positiv reaktion. VEM är den viktiga grunden. När man vet det kan man utforma reklambudskapet.

Business-to-business-reklam
Kallas också producentreklam och förkortas B2B-reklam. Reklam där den målgrupp som avsändaren vill nå består av andra företag. Jämför med business-to-consumer-reklam.

Business-to-consumer-reklam
Kallas också konsumentreklam och förkortas B2C-reklam. Reklam där den målgrupp som avsändarens vill nå består av konsumenter. Den största delen av reklamen man som konsument möts av i sitt dagliga liv är B2C-reklam. Jämför med business-to-business-reklam.

Butikspromotion
Butikspromotion är den marknadsföring som konsumenter möter i butiker. Det kan vara exempelvis trycksaker, rabattkuponger och förpackningsreklam som distribueras direkt i butikerna och uppmanar till respons.

Buzzword
Populära och värdeladdade ord som ofta används i marknadsföring för att locka köpare.

Byline
Den del av en tidningsartikel som talar om vem som skrivit den och vem som har tagit fotografierna om det finns sådana.

Byråproducent
En person som fungerar som stöd mellan reklambyrå och produktionsbolag. Byråproducenten för samman rätt personer för projektet och har kunskap om filmbranchen. Denna har dessutom koll på projekets budget.

Byråvalsgrupp
Den grupp av människor hos ett annonserande företag som medverkar i valet av reklambyrå.

Byråvalskonsult
En konsult som hjälper ett annonserande företag i valet av reklambyrå. Personen har ofta en lång erfarenhet både från reklambyråer och marknadsavdelningar.

C

Cannes Lions
Internationell reklamtävling i Cannes, Frankrike som också kallas reklam-VM. Den pågår i en vecka och innehåller förutom prisutdelningar seminarier, föreläsningar, utställningar och tävlingar.

Castingagent
En person som hjälper reklambyråer och produktionsbolag med rollsättning till reklamfilmer.

Community
Ett socialt nätverk på internet där människor kan mötas. Många gånger är syftet att människor ska kunna komma i kontakt med likasinnade. Man blir medlem antingen gratis eller mot betalning och presenterar sig sedan med t.ex. ålder, intressen och åsikter. Ofta har communityt ett diskussionsforum eller en chatt. Exempel på communitys är Facebook, MySpace, Bilddagboken, Shortcut och LinkedIn.

Copy
Fackuttryck för reklamtext, dvs en text som har som syfte att sälja en tjänst eller produkt.

Copyright
Har symbolen © och benämns upphovsrätt på svenska. Ensamrätt till kontroll och förfogande över litterärt eller konstnärligt verk. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som nyttjar verket utan upphovsmannens tillåtelse.

Copywriter
En copywriter är delakig i det kreativa idéarbetet när ett reklambudskap ska skapas och är speciellt ansvarig för textinnehållet i kommunikationen. Copywritern kan jobba på en reklambyrå, en webbyrå, inhouse på företag eller som frilansare. Tidigare kallades copywriter för reklamskribent, men idag finns inget svenskt ord för yrkestiteln. Förkortas ibland copy eller CW.

Cost per click
Förkortas CPC (kostnad per klick på svenska) och innebär att man betalar varje gång någon klickar på ens annons.

Cost per order
Förkortas CPO och kallas även cost per transaction (CPT). En betalningsmodell för interaktiv annonsering där avsändaren betalar efter hur många beställningar annonseringen genererat.

Creative Director
Byråboss. Den som ska se till att det är ordning på övriga kreatörer och är kreativt ansvarig som byrån producerar. Det är ofta en seniorkreatör, copywriter eller AD.

Customer relationship management
Hur ett företag ska agera för att hålla sina befintliga kunder nöjda.

D

Digital marknadsföring
Marknadsföring med hjälp av digitala verktyg och tekniker. Exempel på det är marknadsföring på webbsidor, bloggar, banners, e-post, sms och mms.

Differentiering
Hur ett företag skiljer sig gentemot sina konkurrenter. Ett företag kan differentiera sig med hjälp av produkt, service, personal, image och distributionskanal.

Direktreklam
Reklamerbjudanden som skickas direkt till mottagaren. Ofta kommer den direkt i brevlådan, men kan också skickas ut via t.ex. e-post, sms och mms. Avsändaren önskar ofta någon form av respons på direktreklamen. Den kategoriseras i oadresserad direktreklam (ODR) eller adresserad direktreklam (ADR).

E

E-postmarknadsföring
Marknadsföring via e-post. Det är en kostnadseffektiv, snabb och mätbar form av marknadsföring. Viktiga aspekter för att e-posten ska öppnas av mottagaren är att det skickas vid rätt tidpunkt, att namnet på avsändaren inger förtroende och att innehållet i ämnesraden skapar intresse (ämnesraden bör inte vara längre än ca 50 tecken).

Early adopters
Den grupp av människor eller företag som är snabbast med att prova en nyhet.

ERK
Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam. Branschorgan med uppdraget självsanering. Huvudmännen är bl.a. Sveriges annonsörer och Sveriges reklamförbund.

Erinran
Med erinran menas att konsumenter kommer ihåg en reklam efter att ha sett den. Det är ett sätt att mäta kommunikationseffekten för en reklam och ofta anses reklamen vara effektiv om människor kommer ihåg den. Det finns dock svagheter med detta sätt att mäta kommunikationseffekten. Exempelvis tas ingen hänsyn till om konsumenten kommer ihåg reklamen för att den var bra eller dålig. Man beaktar inte heller om konsumenten kopplar ihop reklamen med rätt varumärke.

Eurosize
Ett format för utomhusannonser. Annonstavlorna är innerbelysta för bästa möjliga synbarhet och man ser dem t.ex. som fristående tavlor på gågator, i väderskydden vid busshållplatser, i köpcentra och utanför dagligvarubutiker. Är i praktiken detsamma som abribus.

Eventreklam
Marknadsföring som sker genom ett evenemang. Eventet samlar företagets målgrupp och skapar en upplevelse för dessa samtidigt som företagets budskap kommuniceras. Genom umgänget med målgrupper på event vill företaget bygga kundrelationer.

F

Facebook
Ett socialt nätverk på internet som grundades 2004. Syftet är att umgås med andra över internet – att hålla kontakt med vänner och släktingar, att hitta gamla klasskompisar eller arbetskamrater etc. Förutom att skicka meddelanden till varandra och skriva på varandras anslagstavlor kan man dela med sig av filmer och foton, gå med i intressegrupper, spela, tävla och mycket annat.

Facebook har massor användare och förutom privatpersoner har även många företag och organisationer en profil. Det finns stor potential för företag att kommunicera med sina kunder genom Facebook om det görs på rätt sätt. Det viktiga är att inte se Facebook, eller andra sociala medier heller för den delen, som ytterligare en kanal att trycka ut företagets budskap. Istället ska man ha en dialog med sina kunder och lyssna på dem. Helt enkelt skapa ett värde för sina kunder på sin Facebook företagssida.

Facebook själva får sina inkomster balans annat från de annonser som ligger på webbplatsen. Genom den information som samlas in om användarna kan man också rikta annonserna för att optimera dem.

Faktaruta
En liten textruta som finns i direkt anslutning till en text eller artikel. Ofta sammanfattar och förklarar faktarutan textens innehåll i punktform.

Flickr
En webbtjänst, ägd av Yahoo, som ger sina användare möjlighet att ladda upp digitala bilder och videofilmer i fotoalbum som antingen är privata eller publika. Tjänsten är också en community där användarna kan skapa diskussionsgrupper och kommentera bilder och filmklipp.

Folder
En trycksak i form av ett ark som viks till sitt färdiga format. De kan göras i varierande sidantal och format, vanligast är 4 sidor, 6 sidor eller 8 sidor. Önskar man fler sidor trycker man ofta en broschyr istället.

Formgivare
En person som är dedikerad formspråket i ett projekt. Det kan t.ex. handla om att ge en kund en ny grafisk profil, skapa en logotyp eller formge en bok.

Fullservicebyrå
En reklambyrå som erbjuder sina kunder möjligheter till marknadsföring inom alla områden, dvs både på och utanför internet, PR och andra typer av marknadsföringstjänster.

Fyra P
En marknadsföringsformel som beskriver ett företags konkurrensmedel genom Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Ibland används även Produktion, Personal, Pengar och Planering.

Företagsblogg
En blogg som drivs av ett företag med syftet att skapa PR.

Företagsreklam
Reklam som inte bara gör reklam för enstaka produkter eller tjänster utan hela företaget.

G

Gerillamarknadsföring
Ovanliga och överraskande marknadsföringsaktivieteter med syftet att avsändaren ska nå maximalt resultat med så små resurser som möjligt. Helt enkelt ett sätt för företag att synas utan att det kostar pengar – mer kreativtet och energi än pengar. Begreppet kommer från gerillakrigsföring.

Guldägget
Ett reklampris som delas ut av Sveriges Reklamförbund. Syftet med priset är att belöna och lyfta fram Sveriges bästa reklam och att föra den svenska reklamen framåt.

Grafisk formgivare
Person på t.ex. en reklambyrå som ansvarar för hur en trycksak, förpackning, hemsida etc ska se ut. Formgivaren ger produkten en form genom att välja ut bokstäver, symboler, färger och bilder. Målsättningen är att produkten ska spegla innehållet och vara lätt att förstå.

H

Heavy user
En konsument som frekvent använder eller köper en viss vara eller tjänst. För företag är det ofta viktigt att skapa en varumärkesrelation till dessa.

Huvudmedium
Den mediekanal som avsändaren av ett reklambudskap huvudsakligen använder sig av i kommunikationen.

I

Icke-traditionella medier
Medier som inte tillhör de traditionella medierna såsom tv och tidningar. Exempel är internet, e-postreklam och direktreklam.

Impact
Styrkan i en reklamkontakt eller en reklamkampanj. Kampanjens impact påverkar observationsnivå, förståelse och attityd. Dels mottagarens förhållande till varumärket före kampanjen och dels kampanjens utformning ger hög impact. Vidare påverkar de enskilda annonsernas storlek, placering, utseende, frekvens och kontinuitet.

Instagram
En av alla de sociala medier som används av många. Mycket fokus på bild men utvecklas och växer hela tiden.

Integrerad reklamkampanj
En samordnad reklamkampanj som körs i flera olika mediekanaler.

Internetreklam
Internetreklam, reklam på internet, kan inte betraktas som ett medium utan förekommer i många olika former. Dels består den av ”traditionella” kanaler som t.ex. tv, radio, tidningar, pr, sponsring och direktmarknadsföring. Men också av kanaler som är unika för internet, såsom hemsidor, bloggar, wikis, podcasting, onlinespel och communitys. En av fördelarna med internetreklam är att det är lätt att mäta kampanjresultat.

Intern marknadsföring
Marknadsföring till företagets egna personal med målet att informera om och/eller sälja in idéer till dem.

J

Jaiku
En mikrobloggtjänst i likhet med Twitter och Bloggy där du kan skriva korta meddelanden på max 140 tecken.

Joint marketing
Två eller flera företag som samarbetar när det gäller marknadsföringen.

K

Key Account Management
Processen som ett företags key account manager, dvs en personsom arbetar med företagets nyckelkunder (de viktigaste kunderna), arbetar med. Målet är att genom arbetet med ett fåtal strategiska kunder stärka företagets position, konkurrenskraft, lönsamhet etc. Skillnaden mellan en key account manager och en säljare är att den förstnämnde mer riktar in sig på att få fram kundernas behov och se till att dessa blir tillfredsställda. Således kan man se key account managern som kundens representant i det egna företaget.

Kommunikationsstrategi
Planering för hur ett företags kommunikation ska se ut. En sådan bör ligga till grund all marknadskommunikation i företaget.

Konkurrensmedel
Oftast talar man om att ett företags konkurrensmedel är de fyra P:na produkt, pris, plats och påverkan. Andra konkurrensmedel att använda sig av är produktion, pengar, personal och planering.

Konsumentreklam
Kallas också business-to-consumer-reklam (B2C). Reklam där den målgrupp som avsändarens vill nå består av konsumenter. Den största delen av reklamen man som konsument möts av i sitt dagliga liv hör till denna typ av reklam. Jämför med business-to-business-reklam.

Korsförsäljning
En strategi för försäljning med syftet att få kunder att köpa från flera delar av ett företags sortiment.

Kreativ strategi
Beskriver vad syftet är med marknadsföringens mål och hur dessa ska nås långsiktigt.

Kreatör/-er
Ett samlingsnamn för dem som arbetar med den kreativa utformningen av reklamen, exempelvis art directors och copywriters.

Kundanskaffningskostnad
Den kostnad ett företag har för att få en ny kund.

Kundsegment
En viss grupp av kunder som ett företag har, t.ex. småbarnsföräldrar, företagsledare, krögare eller kvinnor 25-40 år.

Kärnvärden
Ett antal ord, bör vara ca 3-5 stycken, som ett företag vill få människor att förknippa dess varumärke med. Kärnvärdena är ett viktig del av företagets identitet.

L

Lansering
Att introducera en ny produkt eller tjänst på marknaden.

Layout
En tryckssaks utseende, dvs hur texter, bilder etc är placerade.

Lilla reklamkakan
Används av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) och beskriver medieinvesteringarnas fördelning på de traditionella medierna (tv, text-tv, radio, bio, utomhus, storstadspress, landsortpress, kvällspress, populärpress och fackpress). Reklamstatistiken baseras på IRM:s årliga mätningar av reklammarknaden. Jämför Stora Reklamkakan.

Link bait
Innebär att skapa intressanta saker på sin webbplats så att andra sajter självmant väljer att länka dit. Det kan t.ex. vara mycket bra information inom ett område, en smart funktion, eller något underhållande som folk gärna läser. Syftet med link baits är att öka antalet bra back links till webbplatsen och de riktas oftast mot bloggare, media och andra som ofta länkar. För att kunna skapa en bra link bait är det viktigt att ha god kunskap om sin målgrupp.

Linked in
Ännu en social mediaplats att vara aktiv i. Främst fokus på företag och karriär och mycket information och olika branschspecifika intressegrupper.

Logotyp
En grafiskt utformat namn eller symbol med syftet att få människor att snabbt identifiera ett företags varumärke.

Lojalitetsprogram
Ett program som företag använder sig av för att belöna trogna kunder och få dem att stanna kvar. Kunderna kan t.ex. få rabatter eller andra förmåner.

LÄS-värde
Det genomsnittliga andelen av målgruppen som läst t.ex. en annons.

M

Many to many marketing
Ett marknadsföringsbegrepp inom nätverksekonomi.

Marknadsandel
Ett företags andel av den totala försäljningen i en viss produkt- eller tjänstekategori på en viss marknad.

Marknadsföring
Syftet med marknadsföring är att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare kunder behålls.

Marknadsföringslagen
Förkortas MFL. Den lag som huvudsakligen reglerar reklam, dvs hur den får göras. Lagen gäller för hela näringslivet, alla produkter (innefattar varor, tjänster och andra nyttigheter) och för den svenska marknaden. Generalklausulen om otillbörlig marknadsföring lyder: ”Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.”.

Marknadsföringsmix
Den kombination av konkurrensmedel som ett företag väljer att använda sig av i sin marknadsföring.

Marknadsplan
Marknadsplanens uppgift är att visa marknadens möjligheter och tala om hur företaget bäst ska nå sina kunder på kort och lång sikt. Genom att upprätta den kan företaget analysera de fakta som finns och vilken information som saknas. Vid upprättandet ska kunskap och idéer samverka med strategi och taktik.

Marknadssegment
En grupp av kunder eller potentiella kunder som har gemensamma värderingar eller behov och som kan förväntas reagera på samma sätt inför ett företags erbjudande.

Mediaräckvidd
Det huvudmedia som når din målgrupp bäst.

Mediebyrå
Företag med stor kunskap om mediemarknaden. Företag kan vända sig till dem om de behöver hjälp med medieval inför exempelvis en produktlansering.

Medieförmedling
Innebär att man för en kunds räkning köper och förhandlar pris för annonsutrymmen.

Mediehus
Medier som växer genom att t.ex. distribuera nyheter via flera kanaler såsom dagstidningar, internet, tv och radio.

Mediekakan
Allt köpt medieutrymme i Sverige (nettoinvesteringar).

Mediemix
Den blandning av mediekanaler som en annonsör använder sig av för att få ut sin reklamkampanj till en målgrupp.

Medieplanering
Att planera hur reklamen ska skickas ut för att ett företag inom sin budget ska få ut så mycket som möjligt av kommunikationen.

Medierådgivning
En konsulttjänst som syftar till att hjälpa kunder att hitta den bästa mediemixen för en reklamkampanj.

MER
Marknadsetiska rådet. Ett branschorgan som verkar för självsanering inom reklamen. Består av representanter ur näringslivet (medier, annonsörer m.m.).

Merförsäljning

Vad ett företag gör för att få sina kunder att köpa mer vid varje tillfälle. Det kan både vara på eller utanför internet, i samband med köpet eller genom att erbjuda kunderna kompletterande produkter efter köpet.

MMS

Mediemätning i Skandinavien. Mäter och annonserar tv-kanalernas räckvidd genom att använda sig av så kallade people meters, placerade hos ett statistiskt urval av människor.

Mobil marknadsföring
Marknadsföring som använder mobiltelefonen som kanal för säljmeddelandena. Exempelvis kan företaget skapa kundklubbar där kunderna får erbjudanden via sms eller också kan man få kunder att agera på meddelanden i andra kanaler (reklam i radio, tv etc).

Music supervisor
En konsult inom musiksättning för reklam- och spelfilm.

Målgrupp
Mottagarna av ett företags reklambudskap. För att få ut så mycket som möjligt av budskapet är det viktigt att målgruppsanpassa det. Man ska därför ta reda på så mycket man kan om målgruppen.

N

Nettoinvesteringar
Inköp av medieutrymme (då rabatter etc räknats bort). Ger en mer exakt siffra för reklaminvesteringarna än bruttoinvesteringar.

Nettolista
En kortare lista av utsorterade byråer som ett företag använder sig av inför sitt val av reklambyrå. Företaget fördjupar sin kunskap om och relation till dessa byråer innan det väljer en av dem.

Nettoräckvidd
Nettoräckvidden anger hur många människor som har uppfattat ett visst reklamsbudskap.

Nisch
Ett smalt marknadssegment där målgruppen är begränsad.

Nischmarknadsföring
Marknadsföring som riktar sig till smala kundsegment.

Nyhetsbrev
Ett brev som via e-post regelbundet skickas ut till de mottagare som registerat sig som prenumeranter. Nyhetsbrev är en av få kanaler som kommunicerar med en målgrupp på deras villkor. Det är ett bra sätt för ett företag att göra sin e-postmarknadsföring personlig och på så sätt öka affärerna. Ett bra nyhetsbrev stärker ett företags varumärke och skapar ett mervärde för kunderna.

Nätverk
Nätverk är en företeelse som växer fort på internet och syftet är att människor ska mötas. Exempel på sociala nätverk är Facebook, MySpace och LinkedIn. Rätt hanterat kan nätverk på internet vara en bra marknadsföringskanal för företag. Men det gäller att skapa en dialog, lyssna på kunderna/användarna och inte bara köra ut sitt reklambudskap.

Nätverksmarknadsföring
Marknadsföring som utförs av oberoende återförsäljare som värvar nya kunder och återförsäljare till företaget. Den värvande återförsäljaren får både provision på det denne säljer själv och på det som de återförsäljare han eller hon värvat säljer. Även kallat MLM, Multi-level marketing.

O

ODR
Betyder oadresserad direktreklam, dvs reklam som läggs direkt i människors brevlådor. Reklamen avgränsas geografiskt men inte demografiskt.

Observationsvärde
Det genomsnittliga andelen av målgruppen som uppmärksammat t.ex. en annons.

On demand
Innebär att konsumenter kan ta till sig medier när det passar dem själva, en möjlighet som ökat i och med digitaliseringen.

One to one marketing
Marknadsföringsmetod som innebär att bearbeta varje kund individuellt.

Onlinemarknadsföring
All marknadsföring som ett företag bedriver på internet, dvs arbetet med den egna webbplatsen, länkarbetet samt hur och var man annonserar.

Originalare
Arbetar tillsammans med art directorn och ser till att de kreativa idéerna blir verklighet. Originalaren är ansvarig för att skapa tryckoriginalet som ska skickas till tryckeriet eller tidningarnas annonsavdelningar.

P

Payoff
En rad med ett löfte till kunderna som ofta står tillsammans med ett företags logotyp. En bra payoff ska kortfattat summera vad som är bra med produkten, vara fyndig, låta bra, sätta sig i minnet, skapa positiva känslor, vara trovärdig, ha en personlig ton m.m. Kallas även slogan eller tagline.

Pay per click
Förkortas PPC och innebär att man betalar för varje klick som levereras från en webbplats där det finns länkar och/eller banners.

Permission marketing
Innebär att ett företag skickar reklam till befintliga och potentiella kunder som själva anmält intresse för att få reklamen, t.ex. genom att de anmält sig till företagets nyhetsbrev. Denna typ av marknadsföring innebär alltså att relationen mellan företaget och kunden startas av kunden istället för det traditionella sättet där företaget startar relationen genom att t.ex. skicka ut reklam.

People meter
Ett mätinstrument som sätts på tv-apparaterna hos en statistiskt säkerställt urval av Sveriges befolkning. People metern registrerar när tv:n är påslagen och vilken kanal som är på. Syftet är att mäta vilka program människor tittar på och när de tittar.

Pinterest
Pinterest är ett anslagstavleliknande social webbplats med syftet att människor ska dela bilder på saker de gillar med varandra. Tjänsten, som startade 2010, låter användaren skapa och administrera temabaserade bildkollektioner som andra sedan kan titta på och gilla.

Pitch
Innebär att reklambyråer konkurrerar om vem som ska få en kunds uppdrag. Respektive byrå presenterar för kunden hur de skulle göra om de fick jobbet innan de har fått det. Ofta läggs det ned mycket kraft och pengar i pitch-processerna och i de flesta fall står byråerna själva för dessa kostnader.

Planner
Den som har koll på vad målgruppen tycker och tänker. Via kontinuerliga undersökningar gör plannern analyser över vad målgruppen gillar.

Pop up
En annonstyp på internet som innebär att annonsen visas i ett nytt litet fönster framför webbläsaren.

Positionering
En strategi för marknadskommunikation som innebär att få och sedan behålla en bestämd plats i kundernas medvetande.

Postproduktion
Den process i utformningen av en reklamkampanj som innebär arbetet efter t.ex. en reklamfilmsinspelning.

PR
Förkortning för public relations. Allt ett företag gör för att via media förbättra eller upprätthålla kontakterna med sina intressenter (kunder, leverantörer, aktieägare, anställda etc).

Presentreklam
Benämning på gåvor som företag ger till sina affärskontakter och anställda. Presenten är ofta försedd med företagets logotyp eller andra grafiska element och rätt använd är presentreklamen en smart budskapsbärare och ett övertalningsmedel. Det kan vara exempelvis en penna, t-shirt, mugg, handduk, nyckelring eller ett USB-minne.

Pressrelease
Ett meddelande med en nyhet som skickas till pressen med syftet att företaget ska få publicitet.

Print
Ett samlingsbegrepp för tryckta annonsmedier som tidningar, tidskrifter och utomhusannonser.

Producentreklam
Kallas också business-to-business-reklam (B2B). Reklam där den målgrupp som avsändaren vill nå består av andra företag. Jämför med business-to-consumer-reklam.

Produktionsledare
Reklambyråns vän av ordning. Personen som leder själva reklamskapandeprocessen och ser till att budget och tidsramar hålls. En ordningsam administratör.

Produktplacering
Innebär att ett företag syns i ett sammanhang som inte ser ut som planerad reklam. Förekommer ofta i filmer eller tv-serier där produktionsbolagen får betalt av företagen för att skådespelarna ska använda produkten eller tjänsten i scenerna. En annan typ av produktplacering som är vanlig är när företag betalar kända bloggare för att prata om deras produkter eller tjänster i något som då känns som ett redaktionellt sammanhang.

Profilprogram
Ett företags grafiska identitet, dvs hur logotypen, visitkorten, brevpapperen, broschyrer etc ser ut.

Projektledare
Projektledaren är kundens kontaktperson i projektet och är ekonomiskt ansvarig. Kan även fungera som strateg för hur kunden ska attackera sin marknad.

Q

R

Radioreklam
Reklam via radio har en rad fördelar. Det är t.ex. ett effektivt sätt att nå målgrupper, den når människor på relevanta tider ur köphänseende eftersom radion följer lyssnaren hela dagen, den når människor på relevanta platser och det är möjligt att förmedla känslor genom att måla upp bilder med hjälp av ljud. Radion är också det media som konsumeras under längst tid per dag.

Rating
Ett begrepp för hur höga tittarsiffror en tv-kanal eller ett tv-program har. Det anges i procent av de som teoretiskt sett skulle kunna se programmet.

Reklam
En form av marknadsföring. Reklam är betalda kommersiella meddelanden som sprids via medier. Syftet med meddelandena är avsättningsfrämjande och avsändaren ska vara identifierbar. Reklamen ska hjälpa avsändaren att hitta nya kunder, ge information om företagets produkt, stödja försäljningen och skapa en positiv attityd till företaget.

Reklam 2.0
Ett nytt begrepp inom digital marknadsföring som dök upp första gången 2006. Det innebär att makten över varumärket har flyttats från företaget till konsumenten. Det förklarar förändringar i marknadsföringen i och med internets och sociala mediers intåg. Mottagaren är aktiv och engagerad. Denne blir ofta även producent genom kanaler som Facebook och YouTube och dikterar villkoren för reklamen. Och detta ställer mycket högre krav på att reklamen är trovärdig och personlig. Mycket av marknadsföringen sker numera via dessa medier, vilket har medfört att traditionella medier tappar både tittare och läsare, men även relevans.

Reklambudget
Den summa som ett företag har avsatt för sina reklamkostnader.

Reklambudskap
Det som kommuniceras till målgruppen i reklamen. Reklambudskapet ska vara målgruppsanpassat för att avsändaren ska få ut mesta möjliga effekt av reklamen. Avsändaren måste först och främst veta vem man vänder sig till. Annars är det svårt att veta vad man ska säga och hur man ska säga det. Ta reda på vad som är av värde för kunderna, vad de kräver och önskar, vad man har gemensamt med dem och vad som kan skapa en positiv reaktion. VEM är den viktiga grunden. När man vet det kan man utforma reklambudskapet.

Reklambyrå
Ett företag som har som affärsidé att producera reklam. Exempel på yrkesgrupper som jobbar där är art director, copywriter, projektledare och creative director. Placeringen av reklamen i de olika media som finns sköttes tidigare av reklambyråerna, men det har numera övertagits av mediebyråer.

Reklamerinran
Med reklamerinran menas att konsumenter kommer ihåg en reklam efter att ha sett den. Det är ett sätt att mäta kommunikationseffekten för en reklam och ofta anses reklamen vara effektiv om människor kommer ihåg den. Det finns dock svagheter med detta sätt att mäta kommunikationseffekten. Exempelvis tas ingen hänsyn till om konsumenten kommer ihåg reklamen för att den var bra eller dålig. Man beaktar inte heller om konsumenten kopplar ihop reklamen med rätt varumärke.

Reklamidentifikation
En annons får inte förväxlas med redaktionellt material i en tidning. Om en annons ser ut som en artikel måste den ha en bård högst upp på sidan där det står att det är en annons.

Reklamkampanj
Ett antal marknadsföringsaktiviteter som är samordnade, i de flesta fall under en viss tid, för att nå ett visst mål.

Reklamkommunikation
Vilket huvudmedium som reklamen kommuniceras effektivast i är viktigt att tänka på vid en reklamkampanj.

Reklamkontakt
Vilket huvudmedium som exponerar reklamen bäst är viktigt att tänka på vid en reklamkampanj.

Reklammix
Innebär att blanda olika kanaler i en reklamkampanj.

Reklamobservation
Vilket huvudmedium som reklamen uppmärksammas bäst i är viktigt att tänka på vid en reklamkampanj.

Reklamombudsmannen
Näringslivets egenåtgärdssystem som verkar för effektiv självsanering av marknadskommunikation. Uppgiften är att pröva om reklam strider mot Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation.

Reklamskribent
Ett annat ord för copywriter.

Relationsmarknadsföring
Innebär att ett företag prioriterar nätverk, interaktion och relationer med kunder etc i sin marknadsföring. En motsats till uppmärksamhetsskapande reklam.

Repetition
Innebär exempelvis att införa samma annons i en tidning fler gånger än en.

Repro
Teknisk behandling av bilder innan de används i en trycksak.

Research
När exempelvis en copywriter tar fram fakta som hon eller han sedan använder för att skriva en text eller förbereda en intervju.

Roll-up
Bild eller budskap i en låda som enkelt kan rullas upp och bli självstående. Den kan lätt rullas ihop och tas med om och om igen.

RSS
Står för Rich Site Summary, RDF Site Summary eller Really Simple Syndication. Kallas även för news feed. En typ av syndikering som används för att hämta webbsidors innehåll. Innehållet består ofta av en rubrik och lite brödtext. Informationen brukar t.ex. användas på bloggar och nyhetssidor. Genom att prenumerera på en RSS kan man få en hemsidas eller bloggs senaste uppdateringar i ett sammanfattande format utan att behöva besöka själva källan. Med en RSS-läsare kan man alltså snabbt få koll på viktiga sajters nyheter.

Rubrik
En reklamtexts överskrift som bör vara kort, slagkraftig, intresseväckande och ange huvudbudskapet. Ordet kommer från latinets rubrica som betyder röd färg.

Run by station
Förkortas RBS och är en form av annonsplacering som innebär att en tv- eller radiokanal själv hanterar placeringen av annonsörens reklam. De garanterar annonsören en viss räckvidd och kör reklamen så länge det behövs för att målet ska nås.

Räckvidd
Den andel av ett företags målgrupp som har möjlighet att exponeras för ett reklambudskap (mäts i procent).

Räckviddsmätningar
Att mäta ett reklammediums räckvidd. Tyvärr har dessa ofta stora felmarginaler, speciellt för mindre medier. Men de anses ändå vara bättre att använda sig av än upplaga när medier ska utvärderas.

S

Sales promotion
Åtgärder som främjar ett företags försäljning.

Samhällsreklam
Reklam för exempelvis politiska partier, samhällsinformation, opinionsbildning samt insamlingar och information för ideella organisationer.

Segmentering
Att dela in kunder på en marknad i grupper. Kunder som ingår i samma segment liknar varandra och kan därför behandlas på liknande sätt.

Selektiva medier
Medier som går att rikta till smala kundgrupper, t.ex. internetreklam, e-postreklam eller adresserad direktreklam.

SEM
Search engine marketing, dvs marknadsföring via sökmotorer.

SEO
Search engine optimization, dvs sökmotoroptimering. Kunskap om att utveckla en webbplats som är sökmotorvänlig.

Service marketing
Marknadsföring av tjänster.

Share of mind
Ett mått på hur ofta en konsument tänker på ett varumärke i förhållande till hur ofta de tänker på andra varumärken inom samma segment. Mätningen sker genom att man ställer frågor om spontan erinran.

Share of voice
Beskriver hur stor del en annonsör spenderar på att annonsera under en viss period i förhållande till sina konkurrenter. Det är oftast avgränsat till den målgrupp som annonsören och dennes konkurrenter vill nå.

Shortlist
En lista över de byråer som står som finalister i t.ex. en reklambyråupphandling.

Slogan
En rad med ett löfte till kunderna som ofta står tillsammans med ett företags logotyp. En bra slogan ska kortfattat summera vad som är bra med produkten, vara fyndig, låta bra, sätta sig i minnet, skapa positiva känslor, vara trovärdig, ha en personlig ton m.m. Kallas även payoff eller tagline.

Smygreklam
Att påverka personer att konsumera utan att det egentligen märks, dvs att ett företag syns i ett sammanhang som inte ser ut som planerad reklam. Förekommer ofta i filmer eller tv-serier där produktionsbolagen får betalt av företagen för att skådespelarna ska använda produkten eller tjänsten i scenerna. En annan typ av smygreklam som är vanlig är när företag betalar kända bloggare för att prata om deras produkter eller tjänster i något som då känns som ett redaktionellt sammanhang.

Social marknadsföring
Marknadsföring med hjälp av sociala medier.

Sociala medier
Alla former av åsikts- och tankeutbyte med hjälp av den teknologi som finns idag, dvs digitala medier med kommentatorsfunktion där användare har möjlighet att reagera på innehållet. Ett par exempel är bloggar, forum, wikis, poddsändingar och video. Även e-post, chat och IP-telefon är sociala medier. Några av de största sociala medierna är Facebook, Twitter, Pinterest, Last.fm, LinkedIn, Flickr och Google+. Som företagare har man nu möjligheter att ta del av åsikter, trender och synpunkter bland konsumenterna. Och framför allt har kan man delta i diskussioner om berör sitt eget varumärke och vad det står för.

Sponsring
Innebär att ett företag ger stöd till en aktivitet inom exempelvis kultur eller sport.

Sponsrade länkar
De länkar som finns t.ex. längst ut till höger i Googles resultatlista. Dessa länkar köps i ett budsystem och köparen av ordet betalar per klick.

Spoof
En medveten efterapning, ofta skämtsam, på en annons i tv eller print med syftet att själv tjäna på det.

Spot
Ett reklaminslag i någon form av etermedia (dit räknas traditionellt radio och tv).

Stora reklamkakan
Visar hur reklaminvesteringarna fördelar sig på den totala marknadskommunikationen i Sverige, dvs de traditionella medierna samt investeringar i direktreklam, internet, gratistidningar, sponsring och annonsblad. Även produktionskostnaderna för marknadskommunikationen ingår. Jämför Lilla reklamkakan.

Stortavla
En annonstavla. Läs mer under abribus och eurosize.

Storytelling
En typ av marknadsföring som innebär att ett företag berättar historien om sig själva på ett affärsmässigt sätt. Företaget kan t.ex. berätta om kunder eller något som gör dem speciella för sina kunder. Syftet är att historierna ska göra företaget mer levande. Men man bör se upp så det inte uppfattas som skryt.

Sveriges Reklamförbund
Heter sedan 2009-07-01 istället Sveriges Kommunikationsbyråer och är en organisation för företag inom marknadskommunikation. Organisationens syfte är att öka kunskapen om reklam som konkurrensmedel och reklamens roll i samhället.

Säljbrev
En säljande text i brevform som ger företaget möjlighet att nå ut till många fler än de skulle hinna träffa genom personliga besök. Det viktiga är att identifiera och kartlägga mottagaren av brevet och att definiera vad man vill uppnå med det.

Sökmotorannonsering
Innebär att man placerar annonser i eller bredvid en sökmotors resultatlista. Dessa sponsrade länkar betalas ofta genom pay per click-metoden.

Sökmotorsmarknadsföring
All marknadsföring som är inriktad på att få mer trafik till företagets webbplats via sökmotorer. Det innefattar både annonsering hos sökmotorerna och den optimering av webbplatsen som företaget själv gör för att få trafik utan kostnad.

Sökmotorstrategi
En plan för vilka åtgärder ett företag ska vidta för att deras webbplats på lång sikt ska marknadsföras via sökmotorer.

T

Tabloid
Ett tidningsformat som är hälften så stort som broadsheet (fullformat). Kvällstidningar och numera även de flesta morgontidningar trycks i detta format.

Tagline
En rad med ett löfte till kunderna som ofta står tillsammans med ett företags logotyp. En bra tagline ska kortfattat summera vad som är bra med produkten, vara fyndig, låta bra, sätta sig i minnet, skapa positiva känslor, vara trovärdig, ha en personlig ton m.m. Kallas även payoff eller slogan.

TicTok
Viktigt socialt media med rörligt material. Gå in och kika vad våra lite yngre målgrupper är så uppslukade av. Film och rörligt innehåll är stort!

Top of mind
Det varumärke eller den produkt som kommer först i tanken hos en konsument. Med andra ord en åtråvärd position för ett företag.

Träffbild
Hur väl en annonsörs reklam når sin målgrupp.

Twitter
En plattform på internet för social kommunikation. Sin Twitter-status kan man uppdatera med max 140 tecken åt gången (ungefär lika många som ett sms) och eftersom antalet tecken per inlägg är begränsat kallas det också mikroblogging. Samtliga inlägg och uppdateringar, s k tweets, hamnar i ett publikt flöde där man själv får hämta de tweets man är intresserad av att följa. Det kan liknas vid en prenumeration. Twitter går att koppla till t ex ens Facebook-profil eller blogg och det går även att twittra via sms.

Typografi
Att arbeta med ordbilder och sätta dem i ett visst sammanhang. Det handlar om att välja ett visst typsnitt i en viss grad och en viss spaltbredd så att läsbarheten blir hög.

U

Unika besök
Ett mått på hur många besökare en webbplats får. En återkommande besökare kan räknas flera gånger, men vanligtvis måste det ha gått 30 minuter mellan besöken för att de ska räknas som två unika besök.

Uppmärksamhet
Den totala summan av respondenter som uppger att de har sett ett företags reklamkampanj.

USP
Betyder Unique selling proposition och beskriver den allra mest attraktiva skillnaden mellan ett företag och dess konkurrenter, dvs det som ska göra att kunderna väljer dem framför konkurrenterna.

Utomhusreklam
Ett samlingsnamn för reklam genom affischer, annonstavlor och dylikt som är placerade utomhus. De största aktörerna i Sverige inom utomhusreklam är Clear Channel och JCDecaux.

V

Varumärke
Den symbol som skiljer ett företag, dess produkt eller tjänst från ett annat.

Varumärkesplattform
En begreppsgrund som ska finnas för all varumärkeskommunikation. Varumärkesstrategin nertecknad.

Vepa
Ett annonsformat som sätts utanpå byggnader eller helt täcker fasader. Det används ofta som tillfällig annonsplats, t.ex. i samband med byggnadsarbeten.

Viral marknadsföring
Innebär att skapa ett innehåll på sin webbplats som besökarna vill skicka vidare och rekommendera till vänner och bekanta. Det kan t.ex. vara roliga eller intressanta artiklar, kul bilder, köpguider, spel, underhållande filmklipp eller egna produkttester. Genom att bjuda på dessa kan företaget sedan marknadsföra sitt varumärke, sina produkter eller tjänster.

W

Webb 2.0
Ett samlingsbegrepp för nästa generation av affärsmodeller och tjänster på internet. Webb 2.0 innebär att webbplatserna har en användarvänlig design, att användarna har möjlighet att bidra till sajternas innehåll och att de själva har kontroll över sin information. Exempel är Facebook och Flickr.

Webbcopywriting
Skrivandet av text till webbsidor. En ofta underskattad del när ett företag arbetar med att sökmotoroptimera.

Webbdesigner
En person som ger webbplatser en grafisk form, dvs hur sidan indelas, vilka färger och typsnitt som ska användas etc.

Wiki
En snabb och sökbar webbplats där sidorna enkelt kan redigeras av av besökarna själva, ändringar som publiceras genast. Wikisystem används till t.ex. bloggar, faktadatabaser och communitys. Antingen är en wiki öppen för alla eller också ett begränsat antal. Världens mest besökta wiki är Wikipedia.

Word-of-mouth
Innebär att människor (kunder) sprider rykten, ofta positiva sådana, om ett företag, deras varumärke eller produkt för sina vänner och bekanta.

WordPress
Ett blogg- och innehållshanteringssystem som är skrivet i PHP och använder databasen MySQL för att lagra data. Systemet kan laddas ner och användas gratis och är idag ett av de populäraste publiceringssystemen på marknaden. WordPress används dels till bloggar, men du kan också bygga en vanlig hemsida i WordPress – exempelvis är den här sajten byggd i systemet.

X

Y

Young Lions
En internationell uttagningstävling för kreatörer upp till 28 år som arbetar på byrå. Tävlingen arrangeras av Sveriges Kommunikationsbyråer på uppdrag av Cannes Lions och man kan tävla i fyra kategorier; Print, Design, PR och Cyber.

YouTube
En webbplats med videoklipp som användare själva laddar upp. För att själv ladda upp filmer krävs ett användarkonto, men inte för att titta på andras klipp. Videomarknadsföring via YouTube är idag en allt populärare typ av marknadsföring som kan ha stor effekt om den görs på rätt sätt.

Z

Å

Ä

Ö

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.