Marknads-PR

Marknads-PR

PR handlar om långsiktig kommunikation på förtjänad plats. Det innebär att man kommunicerar i kanaler där man inte köpt sig en plats. Marknads-PR är idag en naturlig del av marknadsföringen och kommunikationsplaneringen. Den beskrivs ofta i kommunikationsplattformen, speciellt när det handlar om varumärkesbyggande kommunikation. Det innebär att man tar hänsyn till alla aktuella kanaler och budskap i kommunikationsplanen. Oavsett om det rör sig om betald plats i media eller förtjänad. All kommunikation ska ha en gemensam utgångspunkt och gemensam kommunikativ idé. Däremot är marknads-PR till för att skapa uppmärksamhet och intresse. Inte för att höja en annonskampanj.

Contentarbete – en form av marknads-PR

I allt vårt contentarbete på webbplatser och sociala medier är marknads-PR en självklar del. Det bygger på att skapa relevant och engagerande innehåll som vi vill ska delas vidare och bygga långvariga relationer. Det kan exempelvis vara riktade kampanjer med ett specifikt mål. Det tar vi fram när en utvald sakfråga behöver belysas. För att det ska lyckas ska inlägget vara intressant för era aktuella målgrupper att läsa och helst dela med sig av.

Effektivisera PR-aktiviteten

För att öka effektiviteten på PR-aktiviteten behöver vi:

 • Förstå era målgruppers beteenden, vanor och attityder
 • Samspela med köpt reklam och era egna kanaler
 • Bra spridningsverktyg som t ex ”My news desk” underlättar arbetet

 

När använder man marknads-PR?

Marknads-PR kan vara framgångsrikt att använda när man vill:

 • Profilera ett varumärke genom att bygga eller förändra associationer
 • Signalera kunskap och sakintresse inom ett visst område och bli en kunskapsledare.
 • Etablera/lansera en ny produkt
 • Signalera kunskap och sakintresse inom ett visst område och bli en kunskapsledare.
 • Bygga goda kundrelation och lojalitet
 • Skapa PR som leder till aktivitet hos målgruppen

Kanaler för marknads-PR

Redaktionella medier är en betydelsefull kanal för PR. Och för att ha genomslag och förtjäna plats där måste ni väcka nyfikenhet, intresse och gärna förmedla ny kunskap. Kunskap av intresse för målgrupperna. Man kan också få utrymme i era kunders egna kanaler med hjälp av innehåll av MarknadsPR-karaktär. När ni har en väl definierad målgrupp finns ibland utrymme i nischad branschmedia att skriva och förmedla nyheter och kunskap. Andra viktiga kanaler för marknads-PR är de egna sociala kanalerna. Vilka kanaler ni ska använda bestämmer ni i kommunikationsplattformen. Det är lättare att föra dialog och skapa engagemang från egna sociala kanaler som ni har omedelbar tillgång till.

Vi på Byråteket har tagit fram många olika typer av kreativa lösningar för Marknads-PR och fått det att bli en naturlig del i kommunikationen. Hör av dig så berättar vi mer!

Innehåll i PR-plan

 • Nulägesanalys
 • Mål – vad vill ni uppnå?
 • Målgrupper – vem vill ni nå?
 • Strategi (hur) & kanaler (var)
 • Aktiviteter
 • Uppföljning – mätning och utvärdering
 • Anpassning av aktiviteterna utifrån utvärderingen
 

En plan för marknads-PR innehåller ungefär samma parametrar som övriga strategier. Ni bestämmer vem ni vill prata med var, hur ofta och vad ni vill säga. För att göra det utgår ni från de strategier som ligger bakom. Varumärkesstrategin, kommunikationsstrategin och den digital strategin.

 

 

Skillnaden på content marketing och inbound marketing
Ur Byråteketbloggen:

Vad är skillnaden på Content marketing och Inbound marketing?

Vad är det för skillnad på content marketing och inbound marketing? Och vad är det för likhet? Ord som används flitigt då det pratas om marknadsföring idag men är det samma sak? Eller finns det något som skiljer dem åt? Vi reder ut begreppenförenklar och berättar hur vi ser på saken.

Behöver du hjälp med att ta fram marknads-PR?

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.