Marknadskommunikation

Strategisk marknadskommunikation som driver sälj

Att kommunicera med marknaden innebär att kommunicera både det som är varumärkesbyggande och det som direkt driver sälj. Det bästa sättet är att kombinera konceptuell marknadskommunikation med rena produktorienterade argument, då möter man kunden på deras kundresa genom de olika beslutsfaserna på ett bra sätt.

Vi betonar vikten av att kommunicera för att skapa värde, nytta och underhållning för målgrupperna för att de ska minnas varumärket, ta erbjudandet till sig och för att de ska komma tillbaka för mer. I alla typer av marknadsaktiviteter, är detta det grundläggande arbetssättet för oss.

För att göra detta på rätt sätt och med samlad kraft för att få effekt, behöver man arbeta igenom sin kommunikationsstrategi. Hur man gör det och vad er kommunikationsstrategi behöver innehålla kan ni läsa mer om här.

Varför strategisk marknadskommunikation

Vi behöver idag göra en emotionell koppling i våra argument mot målgrupperna för att stå ut från mängden och träffa i magen och hjärtat för att väcka intresset att vi kan tillgodose de behoven våra målgrupper har.

Vi tar avstamp i kommunikationsplattformen för att förankra de budskap vi kommunicerar och målen vi ska uppnå. Sedan arbetar vi ut aktiviteterna och anpassar dem efter de valda kanalerna och målgrupperna. På så sätt möter vi och bekräfta målgrupperna i deras behov och drivkrafter som rör ert erbjudande. Och att vi når de uppsatta mål som satts upp och ska uppnås med er marknadskommunikation.

Allt detta kan vi på Byråteket hjälpa er med att styra upp och kreera. Läs mer om våra tjänster inom marknadskommunikation via knapparna nedan.

Behöver ni hjälp med ert marknadsarbete?

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.