Intern implementering

Intern implementering vid förändring

Intern implementering är avgörande för att nå önskad förändring, position och förflytta ert varumärke enligt värdena i er varumärkesplattform, nya säljstrategi eller marknadsstrategi. Och även för att ni ska bygga ett starkt varumärke och kunna kommunicera unisont och enligt plan. Helt enkelt för att arbetet ni gjort ska få genomslagskraft och få alla era medarbetare med på tåget. Nyckeln är att involvera era medarbetare. Ni måste förankra strategin väl i den egna organisationen. Alltså bör ni planera in och genomföra en genomtänkt implementering.

Då varumärkesplattformen, marknadsplanen eller annat förändrings- och utvecklingsarbete är på plats ska vi se till att den förstås, accepteras och likaså efterlevs på rätt sätt i organisationen. Ett varumärke består av många delar och den del som personal och anställda utgör är betydande. Hur de kommunicerar och bemöter olika målgrupper reflekteras rakt in i företaget och erbjudandet.

 

Hur era målgrupper blir bemötta av era medarbetare i olika situationer är ofta avgörande för hur ert varumärke upplevs. Därför är det väldigt viktigt att alla i organisationen har samma bild av vad vi är och vilka värden vi står för. Utan den viktiga pusselbiten på plats så är det så gott som omöjligt att få marknaden därute att få en enhetlig bild av vem ni är och varför de ska välja just er för att lösa deras behov/utmaning. Alltså börjar vi med oss själva.

Detta gör vi med hjälp av en process och upplägg för arbetet. Att ni gör en bra intern implementering innebär inte att ni delar ut en bunt med papper med varumärkesplattform, en marknadsplan eller en grafisk manual till alla. Inte heller att ni skickar en give-away med bolagets nya core values/ värdeord och känner att nu är jobbet gjort.

Det innebär istället att få era medarbetare att förstå, vilja och sen jobba med och bära ut de budskap och vägar ni bestämt er för att gå.

 

Vi på Byråteket vet hur man sätter ihop en inspirerande och effektiv workshop. Dessutom har vi kunskap kring och förståelse för vikten av att involvera alla för att få ut det bästa av arbetet. Därför kan vi hjälpa er med vilken nivå som kan var lämplig att lägga sig på för att nå ert mål. Hör av dig så berättar vi mer!

Vikten av att göra era medarbetare delaktiga

Att göra en bra intern implementering betyder att man få alla berörda i organisationen att förstå vad vi är, varför vi gör det vi gör, vart vi ska och hur det ska gå till. För att detta ska landa väl hos era medarbetare behöver de göra ett antal övningar för egen reflektion. Gärna i en form av workshop eller e-learning.

Vi har stor erfarenhet av att jobba i workshopform och genomför ett antal olika workshops på Byråteket. Vi ser till att på ett inspirerande och kreativt sätt implementera, skapa förståelse och jobba i processer för att ta fram exempelvis kärnvärden och annat underlag i varumärkes- och kommunikationsarbete.

Några av våra workshops ser ni nedan men vi genomför ett stort antal workshops med olika inriktning. Kanske ni har ett uppdrag där ni inte riktigt vet om det passar i workshopform, men kontakta oss gärna så diskuterar vi om det är en lämplig väg för er och er utmaning.

Workshops:

  • Varumärke
  • Kärnvärden
  • Målgrupper och deras drivkrafter
  • Kanaler och kommunikationsaktiviteter
  • Implemetering ny varumärkesplattform
Intern implementering av varumärkesplattformen
Ur Byråteketbloggen:

Intern implementering av varumärkesplattformen

Varför är det så viktigt och hur gör man en bra intern implementering av varumärkesplattformen? Kan vi inte bara skicka ut instruktionerna? De är så tydliga. En varumärkesplattform ska användas och för att vi ska kunna göra det krävs helt enkelt att alla i organisationen förstår plattformen. Då måste den implementeras på ett bra sätt.

Behöver ni hjälp med en intern implementering?

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.