Intern implementering av varumärkesplattformen

Varför är det så viktigt och hur gör man en bra intern implementering av varumärkesplattformen? Kan vi inte bara skicka ut instruktionerna? De är så tydliga. Allt finns att läsa där. Och hur ska vi i så fall göra implementeringen? Med de frågor som kan uppkomma i förändringsprocessen? En varumärkesplattform ska användas och för att vi ska kunna göra det krävs helt enkelt att alla i organisationen förstår plattformen. Då måste den implementeras på ett bra sätt.

Vad innebär en bra implementering

Medarbetarna, vad de gör och även hur de gör det påverkar hur vi uppfattar varumärket. Det är en väldigt viktig del av varumärket. Att göra en bra intern implementering betyder att ni ser till att få med alla på tåget. Det gör ni genom att få alla berörda i organisationen att förstå vad ni är, varför ni gör det ni gör, vart ni ska och även hur det ska gå till. Framför allt vad allt betyder för den enskilde individen. Det är ett bra sätt att få medarbetarna att känna sig delaktiga i arbetet och det är viktigt i alla förändringsprocesser för att dem ska lyckas.

Intern implementering av varumärkesplattformen för att förstå

Det är skillnad på att få något berättat för sig och att lära sig något. Ofta har vi människor en instinktiv motvilja till förändring, men det handlar i de flesta fall om att vi känner oro och inte förstår vad vi ska göra och av vilken anledning. När det nya ska landa rätt hos alla medarbetare måste de förstå varför. För att de ska ta till sig allt det som ert varumärke står för och dessutom kunna jobba med det dagligdags, behövs ett antal övningar för egen reflektion. Ofta gör man detta i antingen en form av workshop eller e-learning.

Engagera medarbetarna i varumärkesarbetet

Allra helst ska ni redan tidigt ha engagerat era anställda under själva varumärkesarbetet och bett om deras åsikt på några utvalda moment som ni sedan dessutom återkopplar till och redovisar. Med andra ord ett gyllene tillfälle att få med input och tankar från medarbetarna i processen. Kunskap som ni kanske annars hade missat. Det är även ett bra sätt att visa att ni lyssnat och tagit medarbetarnas input i beaktande.

Att jobba i workshop

På Byråteket jobbar vi gärna i workshopsform för att genom en kombination av lust, förståelse och engagemang hitta en gemensam plattform att stå på. Ett exempel på sådan workshop är just – implementering av varumärkesplattform.

Workshop – Intern implementering av varumärkesplattformen

Ett workshopupplägg kan lite förenklat se ut så här:

  • Först inleder vi med en inledande inspirerande föreläsning – Vad är ett varumärke?
  • Därefter kikar vi tillsammans på ert varumärke. Vem är ni och vad ska vi uppnå?
  • Sen redovisar vi vägen vi gått för att komma fram till varumärkesplattformen för varumärkets olika delar.
  • Därpå delar vi in och blandar era medarbetare från olika typer av tjänster i grupper och ger dem ett antal uppgifter att lösa tillsammans. Läs gärna mer här om du vill veta mer om hur vi jobbar med intern implementering.

Göra varumärket till sitt

Vitsen med gemensamma gruppövningar är att medarbetarna ska få reflektera sinsemellan kring hur de skulle hantera olika situationer som kan dyka upp en vanlig arbetsdag. Det vill säga hur de ska jobba med de värden som ni nu står för. Samtidigt ger det dem chansen att själva få känna efter vad varumärkets värden och utstakade plan konkret innebär för dem och i diskussion med sina kollegor komma fram till intressanta situationer och lösningar. Inte minst kommer detta att bygga en stark vi-känsla och är vägen fram för att era medarbetare ska göra ert varumärke till sitt.

Sammanfattning – Intern implementering av varumärkesplattformen

Bra intern implementering vid förändring är en avgörande parameter för om den nya varumärkesplattformen ska fungera och efterlevas. Medarbetarna är en stor del av varumärket och vad de gör och hur de gör det är en viktig varumärkesbärare. En bra implementering av varumärkesplattformen innebär att era medarbetare får förståelse för innehållet i varumärkesplattformen och konkreta verktyg att använda i sitt dagliga arbete. Förstår vi varför, är det sen lättare att handla i linje med varumärkesplattformen. Och inte minst, det blir roligare! Intern implementering av varumärkesplattformen ska vara lustfyllt, meningsfullt och energigivande. Då blir det helt enkelt bäst resultat!

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi är en fullservicebyrå som jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring i alla kanaler. Från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

 

Varumärkesstrategi Guide för att bygga starkt varumärke
Relaterat inlägg:
Varumärkesstrategi – 8 steg mot ett starkt varumärke

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.