Marknadsaktiviteter i lågkonjunktur

Det är extra viktigt att ni funderar igenom varumärkes- och marknadsaktiviteter i lågkonjunktur. Att ni tar fram en tydlig och väl genomtänkt plan och att sedan följer den för att ni ska komma ut på andra sidan med minsta möjliga negativa påverkan. Det gäller att i extraordinära tider tänka kreativt och arbeta smart. Någon ska få affärerna som finns, även om de är färre, och det ska vara ni! Tänk också på att när konjunkturen vänder igen, för det gör den, ska ni inte behöva börja bygga upp på nytt utan ni ska ha arbetat med er marknadsföring kontinuerligt så ni är top of mind hos era målgrupper när de har möjlighet att köpa igen.

Marknadsbudget i lågkonjunktur

Börja med att se över er marknadsbudget. Inför en lågkonjunktur är det extra viktigt att ni inte gör en ”copy-paste” på förra årets budget och aktiviteter. Detta beroende på att nya förutsättningar kräver nya tankar och nya åtgärder. Finns omsättningsmål och säljmål klara har de förmodligen blivit anpassade efter en prognos baserad på allt som händer under en lågkonjunktur. Ni ska inte minska marknadsbudgeten automatiskt om ni förväntar er minskad försäljning. Det kan tvärt om vara så att ni måste öka marknadsbudgeten och marknadsaktiviteter i en lågkonjunktur, då konkurrensen om kunderna ökar. Att gasa sig ur en kurva är som bekant bättre än att bromsa. Marknadsbudgeten bör även fortsatt ligga i proportion till vad ni förväntar er att åstadkomma med hjälp av marknadsaktiviteter. Alltså måste ni se över marknadsmålen innan budgeten fastställs helt.

Marknadsmål

Det är viktigt att ni specificerar vad ni förväntar er att uppnå med er marknadsföring under perioden för att ni sen ska kunna anpassa marknadsaktiviteterna och budgeten efter det. Marknadsmålen (även kallade kommunikationsmål) sätter ni baserat på försäljningsmålen men även på andra mål ni formulerar. Marknadsmålen beskriver vad ni förväntar er att uppnå med hjälp av marknadsföringen. Viktigt att ni utöver försäljningsmål tydliggör vad planen för ert varumärke är. Varumärkeskännedomen får ni inte tappa bort under en lågkonjunktur. Om ni förväntar minskad försäljning innebär det som sagt inte att ni kan sluta marknadsföra er för det. Snarare tvärt om då konkurrensen om kunderna ökar. Er marknadsandel ska ni behålla. Och i bästa fall öka.

kommunikationsmål

Marknadsplan och marknadsaktiviteter i lågkonjunktur

När ni vet vad ni har för mål är det dags att klura ut hur ni ska nå upp till dem. Förmodligen måste något ändras från ert vanliga marknadsarbete. Var kreativa. Sluta inte med sådant som fungerar men jobba smart, effektivt och genomtänkt. Behöver målgrupperna ändras eller breddas? Ska vi marknadsföra oss i andra kanaler än vi brukar? Kommer köpbeteenden hos målgrupperna förändras? I en lågkonjunktur är det otroligt viktigt att ni tar fram en väl genomtänkt plan som ni sen håller er till. Här kan ni läsa mer om vad en marknadsplan bör innehålla. I svårare tider är det lätt att ta panikartade beslut och ”skjuta lite från höften” eller i värsta fall skära ner på aktiviteterna. Och precis det är dumt att göra i en osäker tid. Tänk efter innan ni agerar så blir det i regel mycket bättre.

Kreativt kommunikationskoncept

Och sist men inte minst viktigt i tider då ni ska sticka ut, synas, vårda ert varumärke och finnas i målgruppernas medvetande när de ska handla. Ni behöver ta fram ett riktigt bra kreativt kommunikationskoncept som omfamnar hela varumärket och ert erbjudande!

Sammanfattning  – Marknadsaktiviteter i lågkonjunktur

Planera noga era varumärkes- och marknadsaktiviteter i lågkonjunktur och sätt mål som ni ska sträva mot. Och följ er plan utan panikinsatser för att komma ut på andra sidan med minsta möjliga negativa påverkan. Någon ska få affärerna även i en lågkonjunktur och det ska vara ni! Alltså är målet att öka era marknadsandelar. I extraordinära tider tänker ni nytt och jobbar smart. Er kreativitet utmanas och sätts på sin spets. När konjunkturen vänder igen, har ni arbetat med er marknadsföring kontinuerligt och är top of mind hos era målgrupper. Gasa er ur kurvan, det brukar vara bäst så.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Outsourcing marknadsföring
Relaterat inlägg:
Outsourcing av marknadsföring

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.