Målgrupper och anpassade budskap

Målgrupper köper samma vara eller tjänst av olika anledningar. Det beror på att den fyller olika behov eller att deras drivkrafter skiljer sig åt. Därför skapar vi anpassade budskap att rikta mot våra målgrupper. Bland annat detta jobbar vi med i er kommunikationsplattform.

Målgrupper och personas

Målgrupper är olika homogena beroende på vilken vara eller tjänst vi säljer. Exakt samma produkt kan vi ofta sälja till helt olika segment. Då är det viktigt att vi identifierar och specificerar vilka grupper vi vänder oss till innan vi börjar kommunicera. Det kan vara en bredare beskrivning av varje målgrupp, men ibland finns även behov av att i detalj beskriva grupperna som olika personas. En persona är en fiktiv personprofil som skapas för att representera hela målgruppen eller en del av den. Målgruppsbeskrivningen finns dokumenterad i kommunikationsplattformen. Vad som mer ingår i en kommunikationsplattform kan ni läsa om här.

Målgruppernas behov

Varan eller tjänsten vi erbjuder fyller en funktion hos köparna. Antingen löser den ett konkret problem åt dem eller så ger den ett värde av mer emotionell karaktär. Oavsett vilken anledning är det viktigt att vi vet vilket behov varan fyller hos varje grupp för att veta vad vi ska säga till dem i vår kommunikation.

Drivkrafter hos målgrupperna

För att veta vad vi ska kommunicera måste vi ta reda på vad det är som driver respektive målgrupp. Vad är viktigt för dem kopplat till vårt erbjudande?

Målgruppsanpassade budskap

När vi i kommunikationsplattformen kartlagt och definierat målgrupper, behov och drivkrafter tar vi fram budskap till respektive grupp. Budskapen är baserade på det övergripande varumärkesbyggande budskapet, men vi anpassar dem efter målgruppernas specifika behov och drivkrafter.

Kreativt koncept

De budskap vi identifierat kommunicerar vi sen utåt på ett sätt som engagerar och väcker uppmärksamhet. För att uppnå det behöver vi lägga på ett kreativt lager med en konceptuell text och bild som fångar erbjudandets värde.

Kanalanpassade budskap

Sedan ser vi till att budskapet vi vill förmedla och kommunikationen vi vill ha finns i de kanaler och på de platser där varje målgrupp finns. Det är viktigt att vi kanalanpassar budskapen till den aktuella kanalens egenskaper, så att målgrupperna möter oss på det sätt som de förväntar sig.

Sammanfattning målgrupper och anpassade budskap

Att ha koll på målgrupper, deras behov och drivkrafter är viktigt för att kunna kommunicera framgångsrikt med respektive målgrupp i de kanaler där målgruppen finns. I vårt arbete med att ta fram en bra kommunikationsplattform kartlägger och definierar vi detta. För att vi sen ska kunna ta fram slagkraftiga budskap och kreativa kommunikationskoncept som vi anpassar efter kanal. Att lägga ner ett gediget arbete på detta sparar både energi och tid och ökar i förlängningen intäkterna. Vår kommunikation blir mer genomtänkt, samlad och riktad, och genom det, mer effektiv.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man
Relaterat inlägg:
Kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.