Starka varumärken säljer mer lönsamt

Vad är egentligen ett starkt varumärke? Innebär det att varumärket är mest välkänt? Varför ska vi investera pengar i min marknadsföring av varumärket när vi lika gärna kan investera i snabbare direkta säljåtgärder? Eller sänka priset på produkten. Då säljer vi ju också mer. Och hur påverkar det lönsamheten? Att investera i marknadsföringen av varumärket är inte en självklarhet för alla företag. Men det borde vara det. För starka varumärken säljer mer lönsamt. Här berättar vi kortfattat varför starka varumärken säljer mer lönsamt.

Vad innebär ett starkt varumärke

Att ha ett starkt varumärke handlar inte bara om varumärkeskännedom, att ni har ett välkänt varumärke. Det handlar också om att ni blir valda av era målgrupper för de värden ert varumärke är laddat med. De emotionella och rationella fördelarna och de mervärden ni erbjuder som gör att era målgrupper har er som preferens. Även kundnöjdhet och viljan att rekommendera ert varumärke vidare till andra är ett bra tecken på ett starkt varumärke. Detta gäller både inom B2B och B2C och det långsiktiga varumärkesarbetet är avgörande. Ett starkt varumärke kan driva beteenden och förändra tänkta handlingar.

Vikten av ett starkt varumärke

Idag, när så stor del av köpresan görs på internet, är det viktigare än någonsin att ha ett starkt varumärke. Det finns så många olika varumärken och produkter där ute och så stor del av köpresan som görs digitalt. det innebär at det som varumärket är laddat med måste tala för sig själv. Därför måste potentiella kunder tydligt kunna se det sanna värdet av ert varumärke. De produktspecifika hårda fakta som finns, är idag hygienfaktorer och enbart kvalitet i produkten är inte längre ett köpargument i sig. Det är upplevelser, värderingar, kompetens och emotionella kopplingar som avgör. Och dessa måste genomsyra allt som kommuniceras, signaleras och slutligen upplevs runt varumärket.

Ladda varumärket för rätt målgrupp

I bästa fall är varumärket laddat med de värden som ni själv valt och medvetet kommunicerar ut i olika kanaler. I sämsta fall har ni inte själv medvetet laddat varumärket alls, utan lämnat det öppet och det har laddats av andra som väljer vad ert varumärke är värt för dem. Och det är ett farligt scenario. De som inte har behov av er produkt eller inte passar in i den målgrupp som ert varumärke är värdefullt för, uttalar sig i värsta fall negativt i sociala medier och recensioner. Då blir det lägre värdet varumärket har för dem, en sanning för alla. Därför är det oerhört viktigt att ni själv analyserar ert varumärke och väljer hur det ska kommuniceras. Äg kommunikationen om ert eget varumärkes värde. Gör en väl genomtänkt och genomarbetad varumärkesstrategi och samlar ihop allt i en varumärkesplattform. Hur man gör det kan ni läsa mer om här i Varumärkesstrategi – 8 steg mot ett starkt varumärke

Starka varumärken säljer mer lönsamt

Starka varumärken ger fler affärer vilket i sig kan bidra till ökad lönsamhet. Men att ett varumärke/produkt bara säljer mer, räcker inte för en bra och lönsam affär. Den måste sälja mer med bibehållen eller ökad vinst, utan sänkt pris, för att vara riktigt lönsam. Det är alltså viktigt att ett starkt varumärke även är ett lönsamt varumärke. Sänka priset och rea ut saker kan generera sälj, men ett starkt varumärke genererar sälj med lönsamhet. Det är skillnad. En marknadsaktivitet baserad på endast en prissänkning gör inget avtryck eller bygger några bestående värden hos era målgrupper. Och lönsamheten har i värsta fall sänkts. Man talar om att 60% av investeringarna i marknadsföring bör läggas på varumärket och 40% på övrig marknadsföring. Att driva kortsiktiga affärer kan ibland verka enklare då försäljningsresultatet blir synligt snabbare, men det är inte att rekommendera som den enda typen av marknadsföring. Det är mindre lönsamt över tid. Investera i ert varumärke och ladda det med en blandning av emotionella och rationella argumentet och värden, det är helt enkelt mer långsiktigt lönsamt.

Sammanfattning – Starka varumärken säljer mer lönsamt

Starka varumärken säljer mer lönsamt. Ett starkt varumärke innebär att det är välkänt och laddat med de associationer vi vill det ska vara laddat med. Associationer som kan driva beteenden och påverka handlingar. Ett starkt varumärke är oerhört viktigt idag när så stor del av köpresan, oberoende om det är B2B eller B2C, görs på internet. Ert varumärkesarbete är det som skapar det långsiktiga bestående avtrycket ni gör på era kunder. Alltså är det avgörande för hur målgrupperna uppfattar ert varumärke. Det i sig styr deras handlingar. Eller uteblivna handlingar… Lika illa det. Ni ska investera i ett starkt varumärke för att det driver lönsamma affärer.  Och att investera i marknadsföringen av varumärket borde vara en självklarhet för alla företag. Ett riktigt starkt varumärke är ett långsiktigt lönsamt varumärke som säljer mer.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi är en fullservicebyrå som jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring i alla kanaler. Från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Varumärkesstrategi Guide för att bygga starkt varumärke
Relaterat inlägg:
Varumärkesstrategi – Guide för ett starkt varumärke

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.