Vad skiljer en reklambyrå från en kommunikationsbyrå

I vår komplexa värld av kommunikationskanaler och möjligheter kan det vara svårt att dra knivskarpa gränser av vad som skiljer en reklambyrå från en kommunikationsbyrå. Och vad gör alla andra byråer? Vad svaret blir skiljer sig mycket beroende på vem du frågar. Men man kan grovt generalisera så här: 

Vad gör en reklambyrå

En reklambyrå arbetar med fokus på kreativ kommunikationsidé. Det innebär även design och produktion, där arbetet kan resultera i kampanjer, trycksaker, reklamfilmer mm. I köpta kanaler, digitala såväl som i analoga medier. Vilket innebär synlig kommunikation och reklam direkt förknippad med produkt och varumärke.

Vad gör en kommunikationsbyrå

En del hävdar att begreppet kommunikationsbyrå kom till för att signalera att man till skillnad från reklambyrå och PR-byrå jobbar i såväl köpta som icke-köpta kanaler. Samtidigt menar andra att uttrycket kommer ur önskan att ses som en mer strategiskt inriktad partner än en traditionell reklambyrå.

En kommunikationsbyrå ska, som vi ser det, börja med fokus på det strategiska arbetet bakom kulisserna. Alltså arbetet som föregår det utåt synliga. Detta innebär varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi, men även planering av annat arbete som kanalstrategier och aktivitets- och handlingsplaner. Som en naturlig del är ofta digital strategi och tankar för hur att hantera sociala medier. Och det är ett arbete som görs i både köpta och icke-köpta media. Först efter strategierna är gjorda arbetar kommunikationsbyrån ut idé och koncept som kommunicerar allt det man kommit fram till under det strategiska arbetet, i alla valda kanaler. En del kommunikationsbyråer väljer att specialisera sig på olika inriktningar och kundsegment.

Men vad gör en varumärkesbyrå, contentbyrå och PR-byrå då?

Nu har vi beskrivit vad som skiljer en reklambyrå från kommunikationsbyrå. Men det finns naturligtvis en uppsjö av andra byråer som jobbar inom närliggande områden. Förenklat skulle man kunna beskriva dem så här:

  • Varumärkesbyrå – fokuserar på att skapa och forma varumärken
  • PR-byrå – jobbar med kommunikation som syftar till att få publicitet i kanaler som inte är köpta, såsom nyhetsmedia men även få uppmärksamhet som inte direkt köps i digitala kanaler som exempelvis bloggar och sociala medier. Jobbar även ibland med ex. kriskommunikation, lobbying och kundtidningar
  • Webbyrå eller digital byrå – fokus på kommunikation digitalt exempelvis produktion av hemsidor och ibland att ta fram digitala strategier och skapa datadrivna kampanjer
  • Contentbyrå – fokuserar på content marketing, ofta innehåll på webbplatser och digitala kundtidningar/företagsbloggar
  • Sociala mediebyrå – som namnet säger, fokus på kommunikation i sociala medier
  • Produktionsbyrå – fokus på originalproduktion av kundens beställning, utan att lägga till idé/koncept. Ska inte förväxlas med produktionsbolag vars fokus är filmproduktion
  • Designbyrå – jobbar med framtagning av nya produkter och objekt med fokus på design. Det inbegriper grafiska profiler, trycksaker och logotyper
  • SEO-byrå – fokus på att optimera hemsidor för att de ska positionera sig bättre och driva relevant trafik

Och det finns många flera. Det viktiga att veta är att det finns de som väljer att fokusera på ett område och bli specialister på just det och andra som väljer att jobba på bredare front.

Vad är det viktigaste när ni väjer byrå

Det viktigaste är inte vad byrån kallar sig. Det är att kund och byrå förstår varandra och att det är full transparens. Kunden berättar om sin utmaning och önskemål om resultat. Men sen ligger det på byrån att berätta för kunden vad de är bra på och vara ärlig och berätta vad som någon annan kan göra bättre. Och för kunden att fatta beslut om val av samarbetspartner baserat på det. Med andra ord handlar det om ärlighet, tillit och respekt.

Sammanfattning

Vad skiljer en reklambyrå från en kommunikationsbyrå? Svaret är, inte solklart och mycket förenklat: Reklambyrån fokuserar på den kreativa lösningen och jobbar enbart i köpt media till skillnad från Kommunikationsbyrån som jobbar även med det strategiska perspektivet som föregår kommunikationskonceptet och tar strategin hela vägen ut i de taktiska aktiviteterna och  kreativa lösningarna. För både köpt och förtjänad media. Och tar inte sällan även rollen som varumärkesbyrå.

Och just så jobbar vi på Byråteket. Vi är en strategisk reklam-, kommunikations- och varumärkesbyrå. Och då är det inte så viktigt vad vi kallar oss som byrå. Så länge vi alla, kund såväl som byråmedarbetare, har gemensam syn på exakt vad vi tillsammans ska uppnå och hur vi gör det på bästa sätt. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Byråteket Kommunikationsbyrå
Vårt erbjudande:
Konceptuell varumärkesbyggande kommunikation som ger förändring

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.