Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke

Ni behöver en bra varumärkesstrategi för att bygga ett starkt varumärke. Er position på marknaden blir starkare med en bra varumärkesstrategi och det i sin tur lägger grunden till ökad försäljning och tillväxt. Och det vet du, det är förmodligen därför du är här. Vi samlar i Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke 10 viktiga steg i processen när ni tar fram en bra varumärkesstrategi. Vi kvalitetssäkrar med dessa steg arbetet och gör varumärkesstrategin hållbar även på sikt. 

Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke

Det händer mycket i ett möte som inte kan skrivas i text. Därför vill vi gärna träffas för att snabbare skaffa en korrekt bild och känsla av vem ni är som företag. Vi diskuterar vart ni vill, vad vi ska åstadkomma och förändra. Och samlar på oss så mycket information vi kan. Därefter gör vi en offert baserat på detta. Tillsammans går vi igenom offerten och är överens om omfattning innan jobbet påbörjas.

1. Research för att få en stark varumärkesstrategi

Det är viktigt att vi har rätt bakgrund och kunskap. Därför är det bra om ni förberett och plockat fram dokument som finns. Dessutom bör ni ha funderat på vilka delar ni redan har på plats. Kanske en färdig affärsidé som håller eller en gammal vision och mission men som behöver omarbetas och förnyas. Sedan läser vi på om er, era konkurrenter och målgrupper. Vi lyssnar på er som ska jobba med varumärket, analyserar och tar reda på vad varumärket är och står för.

2. Företagets identitet – Affärsidé / verksamhetsidé

Därefter tar vi fram och beskriver kunskapen kring företaget. Ofta finns det redan en affärsidé, ibland beskrivet som en verksamhetsidé. Annars arbetar vi fram den korta och koncisa beskrivningen av vad ni som bolag gör och för vem. Denna del tar vi reda på i samtal med er och genom att gå igenom de affärsdokument som finns och är relevanta.

3. Kärnvärden

I nästa steg tar vi fram kärnvärdena som ibland också benämns som core values eller värdeord. De beskriver varumärkets innersta kärna. Alltså det som berättar om det sanna värdet i varumärket. Det som alltid ska synas och kännas när någon är i kontakt med varumärket. Vi arbetar fram kärnvärdena i workshop tillsammans med er. Detta steg samkör vi ofta med steg 4. Efter workshopen sammanfattar Byråteket och återkommer med förslag. Vi landar helst i tre eller max fyra ord. Fler än så blir svårt för alla i er organisation att komma ihåg.

4. Vision, mission och position

Vi tar reda på varumärkets ”varför”- varumärkets existensberättigande. Vad är anledningen till att varumärket finns, vad vill ni uppnå med varumärket och vilken position ni vill ta. Detta är centralt för en varumärkesstrategi.
– Visionen beskriver varumärkets långsiktiga övergripande mål, en högt uppsatt ledstjärna som ger riktning åt det ni strävar efter.
– Missionen beskriver det ni gör varje dag på jobbet för att arbeta mot att uppnå visionen.
– Positionen beskriver var ni står idag jämfört med era konkurrenter och vilken position ni vill ta – förflyttningen ni vill göra med ert varumärke.

Även detta arbete görs gärna i  workshop. Byråteket sammanställer det vi kommer fram till och presenterar formuleringar.

5. Varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet beskriver vad målgrupperna kan förvänta sig av varumärket och sammanfattar kort det som är den slutgiltiga behållningen för målgrupperna. Vad de får ut av varumärket. Alltså vad varumärket utlovar. Om det är kortfattat nog kommuniceras det gärna i direkt anslutning till logotypen. Det gör att det ställs höga krav på kreativiteten för att få till ett riktigt starkt och bra varumärkeslöfte som med ett par ord beskriver det sanna värdet för kunden. Om man har ett lite längre varumärkeslöfte så bör man även koka ner det ännu en gång till en Tag line eller Pay off. Det är för att göra essensen av löftet användbart i samband med logotypen.

6. Varumärkets personlighet – verbala och visuella signaler

Byråteket tar i nästa steg fram förslag på hur ni ska låta i text och hur ni ska se ut/kännas visuellt. Tonaliteten i era texter och bildspråket ska kommunicera varumärkets personlighet och de värden ni står för och delar med era målgrupper. I varumärkesplattformen beskrivs det övergripande uttrycket som man sedan utvecklar i en kommunikationsplattform och grafisk manual. Där fokuserar man på hur varumärket ska kommuniceras. Vi sammanställer beskrivning av tone-of-voice och tar fram exempel på bildmanér som vi presenterar för er och diskuterar.

7. Skriftlig dokumentation = en varumärkesplattform

I nästa steg sammanställer vi alla delar i varumärkesstrategin i en varumärkesplattform. Det är ett skriftligt dokument som ni använder som rättesnöre i allt framtida arbetet med varumärket. Plattformen visar tydligt de värden varumärket står för och kommunicerar.  Alltså de värden som ni också delar med era målgrupper och som svarar upp mot deras behov och som gör dem till lojala kunder.

8. Beslut i ledningsgruppen

Glöm inte att förankra längs processvägen. Det är viktigt att slutliga beslut tas i ledningsgruppen. Ledningsgruppen måste vara tydliga kring att varumärkesplattformen är ett viktigt styrdokument och något som alla har gemensamt och ska jobba i enlighet med.

9. Intern implementering

Planera intern implementering av varumärkesstrategin bland era medarbetare. Varumärkesstrategin är verkningslös om inte alla medarbetare har förstått och tagit till sig vad det innebär för dem i deras dagliga arbete. Alla ska förstå hur kärnvärdena ska genomsyra allt ni kommunicerar i olika situationer och hur de konkret ska arbeta för att jobba mot visionen. En brandbook, som är en kortfattad version av varumärkesplattformen, kan vara ett bra verktyg för att tillgängliggöra valda delar av innehållet mer lättillgängligt.

10. Börja jobba mot målet och var konsekvent

Nu har ni strax tagit 10 steg för att bygga starkt varumärke med er varumärkesstrategi. En strategi som hjälper er att stå för det ni säger, bygga varumärket, vårda det och förhålla er till hur ni ska hantera varumärket framöver. Dags för sista steget, att börja jobba mot målet och att vara konsekvent i all kommunikation. Överallt där era målgrupper möter er, ska kommunikationen förankras i varumärkesstrategin, digitalt, i tryck och i fysiska möten. Det är nyckeln till att bygga starkt varumärke.

Exakt hur ni ska uttrycka er i er kommunikation, när, i vilka kanaler och till vilka målgrupper är nästa steg att jobba fram i er kommunikationsstrategi. Hur man gör det kan ni läsa här: Kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man

Sammanfattning – Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke

Att ni har en genomarbetad och bra varumärkesstrategi är direkt avgörande för att ni ska kunna bygga ett starkt varumärke. Och det i sin tur stärker er position på marknaden och lägger grunden till ökad försäljning och tillväxt. Här beskriver vi de 10 steg vi tar i vår process för att få fram en bra varumärkesstrategi.
I steg 1 tar reda på allt vi behöver veta om företaget, varumärket och dess arena. Nästföljande steg, nummer 2, innebär att vi arbetar med företagets identitet. Därefter ringar vi in och beskriver företagets innersta själ i steg 3  med tre till fyra kärnvärden. När vi i steg 4 tar fram varumärkets ”varför”, existensberättigandet, så landar vi ner i beskrivningar av vision, mission och position. Steg 5 sammanfattar varumärkets löfte till målgrupperna.
I steg 6 beskrivs hur varumärket ska se ut i bild och låta i ord. Vi beskriver tone-of-voice och visuell identitet. Steg 7 innebär sammanställning av allt i en varumärkesplattform. Steg 8 och 9 handlar om hur ni beslutar, förankrar och implementerar varumärkesstrategin i er organisation och sist men inte minst, steg 10 – börja jobba och var konsekvent.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi är en fullservicebyrå som jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring i alla kanaler. Från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Vi jobbar med såväl varumärkesstrategier som marknadskommunikationsarbete tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man
Relaterat inlägg:
Kommunikationsstrategi – vad är det och hur gör man

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.