5 Tips – Hur man gör en bra kampanj

Det finns ett par saker som är extra viktiga att göra för att ni ska få önskat resultat och uppnå målet med er kampanj. De beskriver vi här i 5 Tips – Hur man gör en bra kampanj. Få med och tänk på följande saker i ert kampanjarbete för att ni ska få utdelning på er investering i pengar och det arbete ni gör. 

1. Planera noga

Det är viktigt att ha planen och syfte/mål på plats först. Detta ska vara klart definierat innan ni kör igång med det kreativa arbetet för en bra kampanj. Det säkerställer att tid och pengar används effektivt och ger större chans att resultatet blir det önskade. Och ni riskerar inte att satsa på t ex fel kanalval eller målgrupp. Vad vill ni uppnå med er kampanj?

2. Möt kunden i deras olika steg på köpresan

Se till att ni blir hittade på rätt plats och tillfälle med ert kampanjbudskap. Väck först målgruppens uppmärksamhet så de vill veta mer. Tillhandahåll all info de behöver för att kunna fatta sitt beslut. Och, var tydlig med hur de tar nästa steg och genomför sitt köp. Glöm inte att bekräfta dem i att de fattat rätt beslut.

3. Kreativt budskap som skapar engagemang i balans med varumärket

I ett kreativt arbete med en kampanj är balansen mellan att ta fram en idé som sticker ut och samtidigt arbeta inom de ramar och riktlinjer som finns för varumärket viktigt att hantera. Ni ska väcka uppmärksamhet och möta målgruppernas behov och drivkrafter. Samtidigt får ni inte tappa bort varumärkets kärna. Detta för att era målgrupper alltid ska känna igen ert varumärke.

4. Informera om kampanjen

Alla enheter och hur de ska se ut i olika kanaler bör ni lägga upp i en strategisk plan. Ni ska visa den på ett överskådligt sätt för säljkåren, kundservice och andra inblandade när hela kampanjupplägget är framtaget. Det är viktigt att gå igenom allt producerat material, upplägget och alla verktyg som finns att tillgå med de anställda och övriga berörda så de får full förståelse för syftet, målet och innebörden av er kampanj.

Missa inte detta steg. Delaktighet är en avgörande del i arbetet för hur man gör en bra och framgångsrik kampanj. Det kan även vara återförsäljare eller butiksenheter som ska informeras och inspireras. En kampanjfolder är ett trevligt sätt att visa en kampanj och få den överskådlig. Och stötta upp med tydliga och konkreta säljargument i säljverktyg till säljkåren. De möter ofta kunderna först i lanseringsarbetet och det är extra viktigt att de är informerade om vad som kommuniceras utåt så de kan känna sig trygga med hela kampanjupplägget och är förberedda. Läs mer här om vikten av att era medarbetare är med på tåget och kan ert varumärke/budskap oavsett vilken process det handlar om  i ”Intern implementering av varumärkesplattformen.”

5. Följ upp, mät och analysera

När kampanjen är igång är uppföljningen i era digitala verktyg viktig. Se till att ni inte tappar kunden på köpresan, fånga upp viktiga leads och mät och analysera hur kampanjen gått och vad som behöver skruvas på till nästa gång. En bra kampanj kanske kan blir ännu bättre nästa gång.

Sammanfattning 5 Tips – Hur man gör en bra kampanj

5 tips – Hur man gör en bra kampanj är i korthet: Först och helt avgörande, planera er kampanj noga och definiera syfte och mål med kampanjen. Var sen noga med att möta er kund i alla steg på deras köpresa, med ett kreativt budskap som skapar engagemang, i balans med varumärket. Och glöm inte att informera alla som representerar er om kampanjen och dess innehåll och syfte. Sist, men inte minst, mät, analysera resultatet och skruva på ert arbete till nästa kampanj så blir en bra kampanj kanske ännu bättre nästa gång.

Här är ett exempel på ett kampanjbudskap och kampanjundersida vi gjort för vår kund Ecophon och deras lansering för akustiklösningen Ecophon Solo med oändliga designmöjligheter: https://www.ecophon.com/sv/launches/new-solo-campaign-page/

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Guide: 10 tips hur man gör en lyckad produktlansering
Relaterat inlägg:
Guide: 10 tips hur man gör en lyckad produktlansering

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.