Vad innehåller en marknadsplan

Marknadsplanen är en plan för företagets marknadsföring. I den beskriver ni var ni är, vart ni ska och hur ni ska marknadsföra er för att ta er dit. Men vad innehåller en marknadsplan?

Skillnaden på marknadsplan och affärsplan

Inledningsvis gör man en affärsplan vid uppstart av ett bolag. Man skiljer på affärsplan och marknadsplan då marknadsplanen görs med utgångspunkt från marknadsföringen och affärsplanen är bredare och utifrån alla aspekter för företaget. Dock kan delar av marknadsplanen ligga med i affärsplanen. Och vice versa. Affärsplanen är mer övergripande och marknadsplanen mer i detalj och nedbruten gällande marknadsföringsinsatser. Marknadsplanen skruvar ni på varje år då det kommer nya säljmål, marknadsmål och ny marknadsbudget.

Vad innehåller en marknadsplan

Vad som ingår och nivån på innehållet kan vara olika. Det beror på hur många andra strategiska plattformar ni har jobbat fram. Delar av det som ligger i affärsplanen kan ni återupprepas i marknadsplanen som en del av en beskrivning av nuläget. Exempel på det är affärsidén och verksamhetens tjänster/produkter mm.

Vanliga delar i en marknadsplan är:

• Nulägesanalys – Ni beskriver vad ni säljer idag, till vem, er nuvarande position gentemot konkurrenter osv.

• Syfte och mål med marknadsföringen – Ringar in önskad position ni vill ha på marknaden och vad ni vill uppnå med er marknadsföring. Ni svarar på vad marknadsföringen ska leda till.

• Swot-analys eventuellt i kombination med en enklare gap-analys – För att se vad ni behöver förändra för att ni ska kunna nå upp till marknadsmålen gör ni en swot-analys. Läs gärna mer om hur ni gör en SWOT-analys här.

• Strategier – Ni beskriver vad ni ska göra för att nå marknadsmålen med fokus på marknadsstrategin. Övriga strategier som kan vara aktuella att se över om de inte finns beskrivna i andra strategisk dokument är prisstrategi, produktstrategi och sortimentsstrategi, distributionsstrategi mfl. När det gäller dessa strategier återfinner ni dem ofta i affärsplanen och de är inte alltid direkt kopplade till marknadsinsatserna.

• Målgrupperna –  En beskrivning av de målgrupper ni ska nå med er marknadsföring och i vilka kanaler ni når dem.

• Verktyg och aktiviteter – Handlingsplaner för konkreta marknadsaktiviteter. Ni ringar in vad behöver ni ta fram för verktyg för att nå fram med era budskap.

• Marknadsbudget – För att veta vad ni ska göra behöver ni ha en tydlig budget som styr vilka insatser ni ska prioritera och välja att göra.

• Uppföljning – Slutligen är ett viktigt steg att ni sätter upp en avstämnings- och uppföljningspunkt. Nådde ni era uppsatta mål?

Sammanfattning – Vad innehåller en marknadsplan

Marknadsplanen utgår från affärsplanen och beskriver var ni är, vart ni ska och hur ni ska marknadsföra er för att ta er dit. Delar av marknadsplanen kan vara en del i affärsplanen men är mer nerbruten i detaljer gällande marknad och marknadsföring än affärsplanen. Den kan också vara mer kortsiktig än affärsplanen och förnyas oftast årsvis. Nytt år, nya mål och ny marknadsbudget.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Guide: 10 tips hur man gör en lyckad produktlansering
Relaterat inlägg:

10 tips hur man gör en lyckad produktlansering

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.