SWOT-analys, vad är det och hur gör man?

I en ständigt föränderlig värld är det ett måste att regelbundet utvärdera om den strategi och riktning man tagit ut för sin verksamhet eller varumärke fortfarande håller. Då kan en SWOT-analys vara ett bra verktyg att använda sig av. SWOT-analys, vad är då det och hur gör man?

Vad betyder SWOT?

SWOT står för strenghts, weaknesses, opportunities och threats och är ett bra strategiskt planeringsverktyg för att just sätta fingret på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns för t ex en verksamhet/situation eller ett varumärke. Ur både ett internt och externt perspektiv.

Vad är en SWOT-analys och när används den?

Var och när ska man använda en SWOT-analys? Tillsammans med positioneringskartor, använder vi ofta en SWOT-analys som ett tillägg i de varumärkesstrategier vi hjälper våra uppdragsgivare med att ta fram. De ger tillsammans en tydlig bild av riktningen och målet varumärket vill röra sig mot. SWOT-analyser belyser konkret vad man specifikt behöver lägga fokus på för att uppnå uppsatta mål.

Då man jobbar man kontinuerligt med SWOT-analyser för hela varumärket övergripande och utbrutna delar av verksamheten, som t ex den digitala strategin/SEO, HR, sälj etc. får man en tydlig bild av hur landskapet runt om varumärket förändras. Effekten blir att man får fram vad som behöver skruvas på i olika delar av verksamheten. I syfte att på rätt sätt fortsätta röra sig mot de uppsatta målen.

Hur gör man en SWOT-analys

När ni tar fram en SWOT-analys för verksamheten/varumärket är det viktigt att arbeta på både individ- och gruppnivå. På så sätt får ni en gemensam uppfattning och kan enas om vad som är viktigast att fokusera på av alla de parametrar som tas fram. Att arbeta på detta sätt ger en internt enande kraft och är ett starkt verktyg i ett varumärkesarbete.

Undvik att vara generella. Var konkreta och detaljerade för att tydligt lyfta fram och kartlägga de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns runt det varumärke eller del av strategin ni valt att fokusera på. När ni valt ut de viktigaste parametrarna­ att fokusera på är det dags att sätta en tidplan och aktivitetsplan med ansvarsfördelning.

Innehåll i en SWOT-analys

Här är några exempel på vad som kan belysas i en SWOT-analys gjord runt ett företagsvarumärke:

 • Styrkor:
 • Positionen – Är man marknadsledande?
 • Resurser/ Ekonomi
 • Kompentens
 • Utbud/erbjudande/USP
 • Stark SEO-optimerad webbplats
 • Svagheter:
 • Höga/för låga priser
 • Kvalitetsbrister på produkt
 • Okända hos målgrupperna
 • Personal (underbemannade, svårt att få tag i kompentens osv.)
 • Möjligheter:
 • Högkonjunktur
 • Outforskade nya kundsegment
 • Unikt erbjudande jämfört med konkurrenterna
 • Hot:
 • Dålig kundspridning (För många småkunder eller sårbart med enstaka stora kunder)
 • Konkurrenter – Nylanseringar, kompentens etc
 • Världsläge – Politik, pandemi etc

 

Ladda ner vår SWOT-analys mall

Genom denna länken laddar ni ner vår SWOT-analysmall. Den är klar att börja använda och innehåller två varianter beroende på hur du föredrar att ställa upp ditt innehåll. Det är bara att sätta igång att utvärdera ert varumärke, en viss situation eller del av er verksamhet. Eller om du på individnivå vill göra en SWOT-analys på dig själv och de mål du vill uppnå. Lycka till!

Och behöver ni hjälp med ert varumärke, finns vi på Byråteket bara ett mail eller telefonsamtal bort för att hjälpa er.

 

Sammanfattning – SWOT-analys, vad är det och hur gör man?

SWOT-analys – vad är det och hur gör man? SWOT står för strenghts, weaknesses, opportunities och threats och är ett strategiskt planeringsverktyg för att sätta fingret på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns för t ex en verksamhet/situation eller ett varumärke. Ur både internt och externt perspektiv. Verktyget är ett kraftfullt sätt att internt implementera och arbeta med att tydligt belysa vad som behöver åtgärdas för att nå det uppsatta målet.

 

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Varumärkesstrategi Guide för att bygga starkt varumärke
Relaterat inlägg:
Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.