Vad är skillnaden mellan vision och mission

Det kan ibland vara svårt att använda begreppen rätt och veta vad det är som skiljer ett företags vision från företagets mission och ofta ser vi att de blandas ihop. Vad är skillnaden mellan vision och mission och hur förhåller de sig till varandra?

Vision och mission i varumärkesstrategin

I varumärkesstrategin tar vi fram vision och mission för varumärket. De skapar riktning, en energigivande målbild, och en beskrivning av vad ni gör för att sträva mot målet. Framförallt verkar de tillsammans och kompletterar varandra. De är kraftfulla som par. Den ena klarar sig dåligt utan den andra. Skillnaden mellan vision och mission är tydlig men eftersom de samverkar nämner vi dem ofta tillsammans. Och det kan därför vara svåra att skilja dem åt. Men det är egentligen väldigt logiskt uppdelat.

Vad är vision

Visionen fokuserar på framtiden. Den är ledstjärnan ni ständigt strävar mot, och den beskriver vart ni vill nå i en idealvärld. Ett nästan ouppnåeligt högre mål för verksamheten. Er vision måste inte vara realistisk, tidsbunden eller mätbar på minsta sätt. Däremot måste den vara engagerande, inspirerande och motiverande. Och kanske viktigast av allt, den ger energi och är framåtsträvande.
Visionen är den inspirerande idealmålbild ni har framför era ögon, för att hjälpa er att inte tappa fokus och förlora er i detaljer eller hamna på avvägar. Visionen påminner er om vart ni vill nå med varumärket och arbetet.

Vad är mission

Missionen fokuserar på ”idag” och på vad organisationen och verksamheten gör. Till skillnad från visionen är missionen konkret och mer beskrivande i sina formuleringar. En ursprunglig betydelse är ”uppdrag” eller ”kall”. Alltså beskriver missionen vad ni i företaget gör och levererar för att ge ert bidrag till att visionen nås. Den beskriver VAD ni utför varje dag i er verksamhet för att ni ska nå upp till visionen, FÖR VEM ni gör det. Och HUR ni gör det.

Hur används vision och mission i varumärkesarbetet

Vision och mission arbetar vi med som grund när vi tar fram kärnvärdena. På samma sätt har vi dem i åtanke när vi formulerar tonalitet och visuellt uttryck. Vi utgår ifrån vart ni ska och hur ni ska ta er dit, när vi sätter uttrycken för hur ni ska låta och se ut. Och vi har alltid vision och mission för ögonen när vi formulerar ert varumärkeslöfte.

Vision och mission ska ni gå igenom grundligt tillsammans med alla i personalen. Det är oerhört viktigt att var och en förstår vilket mål de strävar mot och vad just de ska göra i sitt dagliga arbete för att jobba i rätt riktning. Alla måste sätta sig in i hur de bryter ner visionen till egna mål och vad de praktiskt gör i sitt arbete för att på bästa sätt bidra i er strävan mot visionen.

Visionen och missionen ligger också till grund för en massa andra beslut som ni tar i företaget. Ni stämmer av alla stora verksamhetsbeslut och mål med den övergripande visionen så de överensstämmer med de idealmål som ni satt upp och den karta som ni ritat upp i missionen för att ta er dit.

Läs mer här om vad vi tar fram i en varumärkesplattform

Sammanfattning Vad är skillnaden mellan vision och mission

Jo, Visionen fungerar som en ledstjärna och beskriver ett framtida idealtillstånd som ni ständigt strävar mot. Missionen är däremot mer konkret och beskriver vad ni och företaget dagligdags skall göra och leverera och till vem för att ge ert bidrag till att visionen nås. Vision och mission är båda viktiga för att skapa riktning och för att veta hur ni ska arbeta och vilka beslut ni ska ta längs vägen för att nå ert ultimata mål. Summa summarum, skillnaden mellan vision och mission är tydlig men de kompletterar varandra och ni behöver båda i kombination för att få ett starkt varumärke.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler. Och vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Varumärkesstrategi Guide för att bygga starkt varumärke
Relaterat inlägg:
Varumärkesstrategi: Guide för att bygga starkt varumärke

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.