Varumärkesplattform eller kommunikationsplattform

av | apr 10, 2019 | Marknadskommunikation, Varumärke

Vad är det för skillnad på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform? Vid en första anblick kan de te sig ganska lika eller hur? Man hör från alla möjliga håll att man måste ha en varumärkesplattform och att man absolut måste ha en kommunikationsplattform. Men vad har man dessa olika plattformar till? Är det samma sak eller vad finns med i de olika plattformarna och hur skiljer vi dem åt? Och vad är då en brandbook, varumärkeshandbok och grafisk manual? Det finns inte ett enkelt svar på detta. Och det är inte så att alla gränser är knivskarpa. Vi utger oss inte för att ge DEN fullständiga sanningen, men så här ser vi på Byråteket på det. Lite förenklat.

VARUMÄRKESPLATTFORM
En varumärkesplattform behövs för att bygga ett starkt varumärke och är ett strategiskt styrdokument, på samma sätt som en affärsplan, men med fokus på kärnan i ett varumärke. Det dokument som ligger till grund för alla handlingar kring varumärket. Den beskriver varumärket och innehållet kan vara något olika beroende på vad det valts för en varumärkesstruktur. Det gemensamma är att den svarar på frågor som varför varumärket finns, vad som skiljer det från andra liknande varumärken och vad varumärket lovar. För ett företagsvarumärke kan den till exempel innehålla företagets kärnvärden, affärsidé, vision mission, position, målgrupper, varumärkeslöfte, tonalitet och visuell identitet. En varumärkesplattform kan beroende på varumärkets komplexitet vara oerhört detaljerad men också relativt övergripande. Varumärkesplattformen sammanfattar vilka vi är, vad vi står för och vad som får oss att brinna och den är grunden för det vi erbjuder.

VARUMÄRKESMANUAL ELLER BRANDBOOK?
Varumärkesplattformen ska vara tydlig för alla som behöver veta. Det gäller inte minst alla de anställda. Att se till att alla medarbetare har samma syn på varumärket är helt avgörande för hur varumärket kommer att uppfattas av målgrupperna. Hur man sammanställer dokumentet och vad man kallar det skiljer sig åt, men att göra en Brandbook, eller om man kallar den för varumärkesmanual, av delar av innehållet i styrdokumentet som på ett enkelt men snyggt sätt sammanfattar varumärkesplattformen är en möjlighet. Man gör en snygg, visuell och tydlig varumärkesmanual som på ett kommunikativt sätt visar vad man tagit fram i varumärkesplattformen fast på ett mer kortfattat sätt.

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
Kommunikationsplattformen utgår från varumärkesplattformen men fokuserar enbart på biten som handlar om hur man kommunicerar. Här beskrivs all kommunikation, såväl intern som extern. I en kommunikationsplattform kan man ofta hitta utdrag från varumärkesplattformen ( tex. kärnvärden, vision, mission, position, varumärkeslöfte osv). Den kan också innehålla kommunikationsmål, målgrupper och persona (inkl press, media, internt, kriskommunikation), omvärldsbeskrivningoch argumentationanalys. Man har med beskrivning av huvudbudskap och de kreativa kommunikationskonceptet och en beskrivning av de kanaler vi ska kommunicera i. Ofta kompletterar man också kortfattat med den grafiska profilen genom att visa bildspråk och tonalitet.

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM ELLER GRAFISK MANUAL?
Hur man sen sammanställer kommunikationsplattformen skiljer sig också åt. Det är ett styrdokument och det kompletteras ofta av en kommunikationsplan/kommunikationsstrategi som är ännu mer nedbruten i detaljer för aktiviteter.  Det är ett dokument som beskriver exakt vad man ska göra när och här går man ner på datum och bokade annonsplatser. Det är alltså ett dynamiskt dokument som byggs på och kompletteras hela tiden. De grafiska riktlinjerna lägger man gärna i en del av dokumentet som man kan bryta ut och göra en grafisk manual av. Detta eftersom de bör kunna skickas till producerande underleverantörer som ex ska trycka broschyrer och annat material och de behöver inte tillgång till alla varumärkes- och kommunikationsriktlinjer.

SAMMANFATTNING
Varumärkesplattformen är ett styrdokument som sammanfattar varumärket och dess personlighet. Här beskrivs varumärkets innersta kärna och väsen, vad vi vill med varumärket, vilka vi vänder oss till och hur varumärket ska uppfattas. Varumärkesplattformen kan sammanfattas i en förkortad form i en Brandbook/Varumärkeshandbok för att förenkla det viktiga arbetet med att ge en enad bild. Kommunikationsplattformen utgår från varumärkesplattformen men tar de delar som rör kommunikationen av varumärket och utvecklar dem och berättar för oss mer i detalj hur vi ska kommunicera det vi bestämt i varumärkesplattformen. Kommunikationsplattformen bryter vi ner och formulerar i en kommunikations- och aktivitetsplan och kompletterar med en Grafisk manual som beskriver de grafiska riktlinjerna.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi är en fullservicebyrå som jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring i alla kanaler. Från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler.  Vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikationsarbete tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna om det är vad ni behöver hjälp med.

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.