Vad är skillnaden på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform

Man hör från alla möjliga håll att man måste ha en varumärkesplattform och att man absolut måste ha en kommunikationsplattform. Men vad är skillnaden på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform? Och vad har man dessa olika plattformar till? Vid en första anblick kan de te sig ganska lika eller hur? Är det samma sak eller vad finns med i de olika plattformarna? Och vad är då en brandbook, varumärkeshandbok och grafisk manual? Det finns inte ett enkelt svar på detta. Och gränserna är inte knivskarpa. Så här ser vi på Byråteket på det. Lite förenklat.

Vad är en varumärkesplattform

En varumärkesplattform behöver ni för att hålla ihop och bygga ett starkt varumärke och är ett strategiskt styrdokument, på samma sätt som en affärsplan, men med fokus på kärnan i ett varumärke. Det är det dokument som sammanfattar hela varumärkesstrategin – allt som varumärket står för och erbjuder sina målgrupper. Och innehållet kan variera något beroende vilken varumärkesstruktur ni valt, men den svarar på frågor som varför varumärket finns, vad som skiljer det från andra liknande varumärken och vad varumärket lovar. Den skapar också en tydlig riktning för hela varumärket och alla som arbetar med det.

Varumärkesplattformens innehåll

För ett företagsvarumärke kan en varumärkesplattform innehålla:

  • Vision
  • Mission
  • Affärsidé
  • Kärnvärden
  • Position
  • Målgrupper
  • Varumärkeslöfte
  • Verbala signaler
  • Visuella signaler

En varumärkesplattform kan beroende på varumärkets komplexitet vara oerhört detaljerad men också relativt övergripande. Den sammanfattar vem vi är, vad vi står för och vårt ”varför” – varför vi finns till och vad vi brinner för.

Varumärkesmanual eller brandbook?

Varumärkesplattformen ska vara tydlig för alla som behöver ta del av den. Det gäller inte minst alla era anställda. Att se till att alla medarbetare har samma syn på varumärket är helt avgörande för hur målgrupperna i sin tur uppfattar varumärket. Samtliga i er organisation behöver dock inte ta del av allt som står i varumärkesplattformen. Det är vanligt att den innehåller många strategiska resonemang som inte är lika viktiga för t ex personalen som jobbar i produktionen som för era anställda som dagligen möter era kunder. I en Brandbook, ibland kallad varumärkesmanual, sammanfattar vi  de viktigaste delarna som alla verkligen behöver veta och ta till sig. Det är ofta en kortfattad ”pocket version” som innehåller valda delar ur varumärkesplattformen som på ett enkelt och pedagogiskt sätt sammanfattar det allra viktigaste som alla anställda behöver veta kring vad ert varumärke står för. För att få alla medarbetare att ta till sig varumärket och göra det till sitt, rekommenderar vi att man gör en intern implementering. Hur man gör det kan ni läsa mer om här.

Vad är en kommunikationsplattform

Kommunikationsplattformen utgår från varumärkesplattformen men fokuserar enbart på hur ni kommunicerar varumärket. Här beskrivs all kommunikation, såväl intern som extern. I en kommunikationsplattform hittar man ofta utdrag från varumärkesplattformen (t ex. kärnvärden, vision, mission, position, varumärkeslöfte).

Ett vanligt innehåll i en kommunikationsstrategi är kommunikationsmål, målgrupper och deras drivkrafter – ibland beskrivna med personas, omvärldsbeskrivning och argumentationsanalys. Man har med beskrivning av huvudbudskap och det kreativa kommunikationskonceptet och en beskrivning av de kanaler vi ska kommunicera i. Ofta kompletterar man också kortfattat med delar av den grafiska profilen genom att visa bildspråk och tonalitet. Här kan du läsa mer om innehållet i en kommunikationsstrategi, vad det är och hur man gör.

Kommunikationsplattform eller grafisk manual?

Kommunikationsplattformen är alltså dokumentet där man samlar hela kommunikationsstrategin. Det är också vanligt att man kompletterar kommunikationsplattformen med en kommunikationsplan som är ännu mer nedbruten i detaljer för aktiviteter. Det är ett dokument som beskriver exakt vad man ska göra och när, ner i detalj på datum och bokade annonsplatser. Alltså ett dynamiskt dokument som byggs på och kompletteras kontinuerligt.

De grafiska riktlinjerna beskriver reglerna för varumärkets visuella uttryck, logon, typsnitt, färger, bildspråk och visar även exempel på hur kommunikationen ser ut i olika kanaler. Allt samlas och dokumenteras i en pedagogisk och tydlig grafisk manual. Detta eftersom den ofta behöver skickas till leverantörer som ska producera olika typer av kommunikationsmaterial och enkelt behöver kunna ta till sig riktlinjerna.

Sammanfattning – vad är skillnaden på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattform?

Vad är skillnaden på en varumärkesplattform och en kommunikationsplattformVarumärkesplattformen är ett styrdokument som sammanfattar varumärket och allt det står för. Här beskrivs varumärkets innersta kärna och väsen, vad vi vill med varumärket, vilka vi vänder oss till och hur varumärket ska uppfattas. Varumärkesplattformen är bra att sammanfatta kort i en Brandbook/Varumärkeshandbok, den gör implementeringen hos era anställda lättare och ger snabbtillgänglig information. Kommunikationsplattformen utgår från varumärkesplattformen men fokuserar på delarna som rör hur varumärket ska kommuniceras. I en kommunikations- och aktivitetsplan bryter man ner alla kommunikationsaktiviteter på detaljnivå (införandedatum/platser) och kompletterar med en Grafisk manual som beskriver de grafiska riktlinjerna.

Byråteket är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi är en fullservicebyrå som jobbar med reklam, kommunikation och marknadsföring i alla kanaler. Från strategi till taktik och produktion av material för både tryck, film, webb och andra digitala kanaler.  Vi jobbar med såväl varumärkesarbete som marknadskommunikation tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och lyssnar in oss på era behov.

Varumärkesstrategi Guide för att bygga starkt varumärke
Relaterat inlägg:
Varumärkesstrategi – Guide för att bygga starkt varumärke

Så kul att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Fyll bara i dina uppgifter nedan så får du matnyttiga artiklar kring kommunikation varje månad.